A negyedik modell?

dokumentumok/reflexiók/beszélgetések

2013. április 18. – május 3.
MegnyitóOpening: 2013. április 17. 19:00

2013. április 17.és május 3. között egy négy részből álló beszélgetéssorozatra kerül sor a Labor Galériában, amelynek fókuszában az akkori Képzőművészeti Főiskolán 1990-ben lezajlott „diákforradalom”, a rendszerváltás óta eltelt időszak intézményi tapasztalatai, valamint a művészeti oktatás múlt- és jelenbeli modelljei állnak. Az 1990-es diákforradalom az oktatás részleges megújításán túl az Intermédia Tanszék megalapításához vezetett. A kezdetektől alternatív oktatási modellekkel kísérletező tanszék idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját, amire a beszélgetéssorozat szintén reflektálni kíván: miként értelmezhető a jelen perspektívájából az azóta eltelt időszak? Az élőeseményeket egy mini-kiállítás kíséri, amelyen néhány korabeli írásos és mozgóképes dokumentumot mutatunk be.

Szervezők: Kékesi Zoltán, KissPál Szabolcs

Közreműködők: Balázs Anna, Bene Zsófi, Csiszár Mátyás, Eörtzen Nagy Gergely, Erlich Gábor, Feigl Nóra, Juhász Anna, Karas David, Kenéz Réka, Lukács Viola, Márton Zsófi, Mucsi Emese, Pacsika Márton, Rechnitzer Zsófi, Salamon Júlia, Szalipszki Judit,Zékány Dia

Meghívottak: Bakos Gábor, Beke László, Keserue Zsolt, Király Judit, Khoór Lilla, Nagy Edina, Peternák Miklós, Révész László László, Sugár János, Szőke Annamária, Szoboszlai János, Szegedy-Maszák Zoltán

Az esemény az IM20 – Húsz éves az Intermédia programsorozat része

Program:

Április 17, szerda, 19h

A negyedik modell?

Egy 1993-as írásában Thierry de Duve belga művészetteoretikus a művészeti oktatás három nagy paradigmáját írta le: az akadémiait, a modernistát és a posztmodernt. Az MKE végzős képzőművészet-elmélet szakos hallgatóival arra teszünk kísérletet,hogy de Duve elemzése után 20 évvel, a nemzetközi kortárs művészeti praxis újabb fejleményeinek tükrében felvázoljunk egy „negyedik modellt”. A beszélgetés résztvevőivel az eseménysorozat számára készített „negyedik modellről” és a művészeti oktatás mai dilemmáiról és lehetőségeiről beszélgetünk.

Résztvevők: Keserue Zsolt, Khoór Lilla, Nagy Edina

Április 22., hétfő, 18h

Hova lett a kreativitás?

Az 1978-86 között működő Indigó csoport a korabeli művészetoktatási formák alternatíváját teremtette meg, intézményes és módszertani értelemben egyaránt. A kreativitást előtérbe helyező szellemisége máig tartó hatást gyakorolt a résztvevőkre, akik közül ma többen akadémiai közegben tanítanak. A beszélgetés arra keresi a választ, átültethetőnek bizonyult-e az Indigó szellemisége és módszertana a rendszerváltás utáni művészeti egyetemi oktatási rendszerbe, miként módosult a kreativitás fogalma, hova tűntek a művészképzés alternatív megnyilvánulási formái?

Résztvevők: Király Judit, Révész László László, Sugár János, Szőke Annamária

Április 26., péntek, 17h

Koncepciók

1990 szeptemberében három koncepció született a Képzőművészeti Főiskolán zajló művészeti és elméleti oktatás megújítására: Peternák Miklósé az intermédia szakról, Beke Lászlóé egy interdiszciplináris szakról és György Péteré az elméleti oktatás feladatairól. Az Intermédia Tanszék Peternák Miklós koncepciója alapján, Sugár János együttműködésével 1993-ban alakult meg. A beszélgetés résztvevőivel arról beszélgetünk, hogyan látják az akkori koncepciókat, azok művészeti, kulturális és intézményi kontextusát, és hogyan látják az azóta eltelt 20 év fényében az elméleti és a művészeti oktatás aktuális kérdéseit.

Résztvevők: Beke László, Peternák Miklós, Szoboszlai János

Május 1., szerda, 18h

Követelések, húsz év távlatából

1989. november 13.-án a Magyar Képzőművészeti Egyetemen megalakult a Diákönkormányzat, amely 1990. március 1.-jén tartotta az első fórumát. Az eseményen a hallgatók olyan követeléseket fogalmaztak meg, mint az egyetemi autonómia, a felvételi eljárás nyilvánossága, a szabad tanárválasztás, az egyetemi ’szamárlétra’ megszüntetése, a művészdiploma függetlenítése az intézménytől, stb. A korabeli történések két olyan aktív szereplőjével beszélgetünk, akik azóta is az MKE-hez kötődnek. A beszélgetés során arra keressük a választ, hogy mi történt az azóta eltelt több mint 20 év alatt, mennyiben valósultak meg az akkori követelések, hogyan értelmezhetők a jelenből nézve a rendszerváltás korának szándékai?

Résztvevők: Bakos Gábor, Szegedy-Maszák Zoltán

http://intermedia.c3.hu/anegyedikmodell/kovetelesek.html