Cry me a river

2022. április 14. – június 11.
MegnyitóOpening: 2022. április 13. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Petrányi Zsolt

Carlos Aires (1974) nemzetközileg elismert spanyol művész vilagszerte főként a kortárs populáris kultúra és zene világából származó jelképek, hagyományok és tárgyak kisajátításával létrehozott alkotásairól ismert.

A Molnár Ani Galériában rendezett kiállításon olyan művek kerülnek bemutatásra, amelyek történelmi és politikai szereplők, események vizuális reprezentációjával foglalkoznak – főként kritikai nézőpontból, gyakran sötét humorral és cinizmussal, állandóan szem előtt tartva az aktuális világpolitikai eseményeket.

Carlos Aires munkái a fotográfia, szobrászat, installáció, videóművészet, happening és más médiumok műfaji sajátosságait ötvözik és terjesztik ki. Munkásságának egyik alapvető jellemzője a transzdiszciplinaritás.

Játékos formai megoldásai kortárs társadalmi, politikai témákra irányuló kritikai apparátust működtetnek, sajátos motívumkészletével többek között a globális kapitalista gazdasági rendszer, a művészeti piac, a történeti narratívák működésmódjait vizsgálja, döntően popkulturális utalások mentén.

A bankjegyeket, közéleti személyiségek portréit vagy éppen dalszövegeket felhasználó művek nem csak az alacsony- és a magaskultúra közti megkülönböztetést függesztik fel, hanem a szóban forgó képek és szövegek különböző rejtett jelentésrétegeit is aktiválják, banalitásuk ellenében a bennük rejlő kultúrkritikai potenciált hangsúlyozzák.