Ha mindenki meghallaná

A holnap ellenállásának roma archívumai

2024. február 15. – április 7.
MegnyitóOpening: 2024. február 14. 18:00

A projekt háttere – emlékezet a terepen

Ha mindenki meghallaná című hanginstalláció egy performatív részvételi mű, amely az aktív emlékezés gyakorlatára összpontosít. A projekt nemzetközi együttműködésben jött létre, és eddig három európai ország négy városában mutatták be. Az eredetileg közterekre, egykori gyűjtőtáborok és kényszermunka-táborok területére telepített átmeneti vándoremlékmű az elnyomás kitörölt és elfeledett helyszíneit hivatott megjelölni. Az installáció hangjai levelek, amelyeket kortárs „emlékőrzők” írtak a Porajmos – a romákat a második világháború alatt sújtó népirtás – során meggyilkolt embereknek. Miután legtöbbjükről csak életrajzi töredékek maradtak fenn, a projekt célja, hogy visszaállítsa emléküket, azáltal, hogy hangot ad elképzelt történeteiknek.

A kiállításban szereplő leveleket javarészt roma közösségek írói, aktivistái, alkotói, kutatói, oktatói, diákjai, illetve e közösségek támogatói írták, majd rögzítették. Az installáció arra ösztönzi a látogatót, hogy felismerje a múlt megkerülhetetlen aktualitását és személyes felelősségvállalással járuljon hozzá az emlékezés folyamatához.

Az elnyomás elfeledett helyszíneinek megjelölése és a marginalizált hangok középpontba állítása révén az installáció és a közösségi programok az ellenállás lehetséges módjaiként tűnnek fel.

A kiállítás

A Budapest Galériával együttműködésben Ha mindenki meghallaná – A holnap ellenállásának roma archívumai címmel folytatódik a DePART aktív emlékezés projektje. Az aktív emlékezet a töredékes múlt és a roma közösségekkel/ben zajló eszmecsere láthatóvá tételének és nyilvánosságra hozatalának új stratégiáit alakítja ki.

A kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok az aktív emlékezés gyakorlata mögött húzódó munkafolyamatok szélesebb körű hozzáférhetőségére, fejlesztésére és megosztására összpontosít. Rendhagyó módszerek és anyagok – mint amilyen az emlékező föld és a hangzó levelek – alkalmazásával dokumentálja és osztja meg a romák töredékes második világháborús történelmét. Így a projekt korlátokat bont le, bevett narratívákat kérdőjelez meg és hozzájárul ahhoz, hogy szélesebb körben meghallják ezeket a történeteket. A DePART alkotócsoport ezt afféle „(de)archiválási” folyamatként értelmezi, ami egyfelől tényleges archiválást jelent, másfelől pedig a hagyományos (gyakran elfogult és korlátozó) archiválási gyakorlatok megkérdőjelezését és felülírását.

A galéria földszintjén a látogatók elmerülhetnek a Ha mindenki meghallaná című hanginstallációban, amelynek keretében körülbelül negyven fémoszlopból hangzanak fel a személyes megemlékező levelek.

A felső szinten található (de)Archiváló labor egy többféleképpen használható platform, amely színpadként, műhelyként, és dolgozószobaként is szolgál. Dinamikus tér ez, amely párbeszédre, kutatásra és új narratívák közös megalkotására ösztönöz. A (de)Archiváló labor révén a DePART arra hívja eddigi partnereiket és az új együttműködőket, hogy mutassák be a roma közösséggel folytatott, illetve azon belül zajló szociokulturális és aktivista munkát és diskurzusokat. A tér lehetőséget nyújt arra, hogy rávilágítsunk a közös igényekre, aktívan részt vállaljunk a múltról való megemlékezésben, és lefektessük egy (a felejtésnek, és így az elnyomásnak) ellenállóbb jövő alapjait.

A folyamatosan bővülő levélgyűjtemény célja, hogy megerősítse a roma történeti narratívákat, segítse a romák ellenállását a mindenkori elnyomó hatalommal szemben. A DePART alkotócsoport a kiállítás alkalmával is bővülő archívumot a párbeszéd és a kutatás kiindulópontjaként kínálja fel a galériatér számára: hogyan lehet figyelemmel és gondoskodással helyreállítani, újra- és visszaírni a Porajmos áldozatainak elveszett és rejtve maradt történeteit? Mi az üzenete a személyes emlékezet és a kortárs roma aktivizmus mindenki számára hozzáférhető adatbázisának?

Ha mindenki meghallaná – A holnap ellenállásának roma archívumai a széttagoltsággal és a felejtéssel szembeszálló ellen-narratívákat vezet be a diskurzusba. A múlt elbeszélésével, az emlékezés együttműködésen alapuló új módjainak bevezetésével a projekt célja a holnap ellenállási gyakorlatainak előkészítése.

A DePART alkotócsoport 2023 során az installációt az Óbudához köthető elnyomó történetekre emlékezve alakította át, az egykori Óbudai Téglagyárakkal a középpontban. Az egykori gyárak területén, a téglaszárító barakkokban több száz roma embert tartottak fogva a második világháború alatt, innen indultak a munka- és megsemmisítő táborok felé.