Innováció a kortárs rajz- és garfikaművészetben I.

2023. január 12. – február 3.
MegnyitóOpening: 2023. január 11. 18:00
MegnyitjaRemarks by: N. Mészáros Júlia
KurátorCurator: N. Mészáros Júlia
A kiállítás annak a tárlatsorozatnak a nyitó rendezvénye, amely a győri múzeumok téli bezárása miatt ellehetetlenítette a Grafikai művészetek mesterei – XI. Nemzetközi Rajz-és Grafikai Biennálé megnyitását, s ezzel a művek fizikai bemutatását.
 
A most induló kiállítás-sorozat öt helyszínen 115 művész több mint 450 alkotását mutatja be, melyek többségében a X. győri biennálé után (2009), vagy közvetlenül a XI. biennáléra készültek. 
Közülük az Art9 Galéria tárlatán 15 alkotó – három romániai, négy magyarországi, három szlovákiai, valamint egy-egy dán, amerikai, francia és cseh művész – munkáival találkozunk. Mint a kiállítás címe is jelzi, a téma az innováció a kortárs rajzban és grafikában.
 
Az innováció hozzáadott értéket tartalmazó újdonság felfedezését és hasznosítását jelenti. Egyszerre foglalja magában a fejlődés bármely fajtáját, és önmaga újként felfogható mivoltát. Bár az 1930-as években a fejlett kapitalizmus fő sajátosságaként definiálták, a szó latin eredete azt mutatja, hogy az innováció fogalma és értelmezése középkori eredetű, és a mainál általánosabb érvényű.
 
A festészet és a szobrászat – a képírás és a képfaragás – egészen biztos, hogy már a középkorban beletartozott az innovatív értéket teremtő tevékenységek közé, hiszen a XIII. század legnagyobb európai találmánya a késő román építészet újításait továbbgondoló és meghaladó, új, magasabb szintézist teremtő gótikus katedrális volt, mely égbetörő szerkezetével és külső-belső szobrászati és festészeti alkotásaival már az imago győzelmét hirdette.
 
A képzőművészetben azonban ennél korábban is kimutatható, hogy egyetlen mester életműve, vagy annak töredéke, sőt, egyetlen ismeretlen szerzőségű mű is elindíthat olyan, az alkotó eredendő szándékától független, új művészeti törekvést, a művészetről való gondolkodás jelentős változását, mely korábban nem létezett művek sokaságának megalkotását, a művészeti hagyomány újraértelmezését, a művészet megújulását generálja.
 
Az öt kiállítás együtt több releváns kérdést tesz fel, így például azt, hogy mi tekinthető innovációnak a kortárs rajz és grafikában, milyen szempontok alapján lehet felismerni az új jelenségeket; mikor nevezhető innovatívnak egy művészeti újítás, és mi a kapcsolat a hagyományújítás és a művészet fejlődése között?
 
A kiállítás-sorozat, melynek szerves része az Art9 Galériában látható első, egyúttal legkisebb tárlat bemutatja a két médiumot külön-külön, illetve azok egymás közötti, és más médiumokkal való kapcsolatát. Tudatosan törekszik arra, hogy feltárja és láthatóvá tegye a mai rajz és grafika legszélesebb tartalmát.
 
A mai művészetre a posztdiszciplinaritás jellemző, ami azt jelenti, hogy a művészek különböző médiumok eljárásait, elemeit, módszereit alkalmazzák a műveik megalkotásához, és a grafika fenntarthatóságának a kérdéseivel is foglalkoznak.
 
Mindezekből az Art Galéria tárlatán a hagyományosabbnak tűnő rajz- és grafikák mellett installációt, komputer és video alkotást, művészkönyvet és művészkönyv- objektet, valamint rajz alapú animációt, grafika illusztrációt és rajz technikát alkalmazó üvegablakot is látunk.
 
N. Mészáros Júlia
 

Kiállító művészek: Hervé Garcia (F), János Németh (CH), Pernille Andersen (DK), Adrian Tímar (RO), Hefter László (H), Batool Showghi (GB), Binaura (HU), Matyus Dóra (HU), Dusan Kállay (SK ), Schmal Károly (HU), Mildre Beltre (USA), Kovács Péter (HU), Pézman Andrea (SK), Blazej Balaz (SK), Jan Merzicka (CZ), Razvan Anton (RO)