Láthatatlan dolgok

2007. május 4. – június 10.
MegnyitóOpening: 2007. május 3. 19:00
MegnyitjaRemarks by: Vjera Borozan


A kiállítás a kortárs cseh képzőművészet két aspektusával foglalkozik: a konceptuális megközelítéssel, a rögzült érzékelésmódok és cselekvésformák kimozdítására tett kísérletekkel.


A kiállításon a művészek több generációja is képviseltetve van, a hetvenes években induló Jiri Kovandától a jelenleg a prágai képzőművészeti akadémia hallgatóiig. Közös a bemutatott munkákban bizonyos specifikus témák iránti érdeklődés és ennek kifejezésmódja. Az olyan fogalmakról szólva mint a percepció, a gondolkodás, az emlékezés, a tudás a művészek a maguk módján eliminálják az időhöz és térhez kötöttséget. Az érzékelés útjainak eltérítésével megkérdőjeleznek és újként állítanak össze valóságszeleteket.


A bemutatott munkák legtöbbje nyitott szerkezetű, lehetőséget biztosítva a látogatóknak a belépésre és a munkák kiegészítésére. A nézőt magába szívja, csapdájába csalja az elme vegykonyhája, ahol a láthatatlan láthatóvá, a lehetőség pedig lehetetlenné válik.


Ami (nem) látható lesz:

Egy hazugságvizsgáló, egy torony makettje, performanszok és ismétlések, cseresznyefa ültetés magköpködéssel, egy Csehország legtávolabbik részéből érkező valamihez hozzácsavarozott tárgy, fényképek repülőkrol és az Illinois Institute of Technology-ról, egy gyűjtő, két rendhagyó családi kép és más láthatatlan dolgok.


*Szinte kérdés, mintha válasz *

Kortárs cseh videomunkák vetítése: 2007. május 4. péntek, 18h


Katerina Šedá:
There’s Nothing There, 2003, 10 min

Bringing up a Child, 2004, 20 min


Michal Pechoucek: Greetings from Prague, 2005, 10 min

Ján Mancuška: „Killer without a Cause”, 2006, 10 min