More than you see

2024. május 8. – június 9.
MegnyitóOpening: 2024. május 4. 17:00
MegnyitjákRemarks by: Grászli Bernadett, Beate Winkler

Beate Winkler alkotásaival – a férfiak és nők számára egyenlő feltételek mellett – impulzusokat ad a személyes és társadalmi változások kezeléséhez. A jelenleg előttünk álló nagy kihívásokat – mint a háború, az éghajlatváltozás, a globalizáció és a migráció – csak akkor tudjuk leküzdeni, ha másokkal és ezáltal önmagunkkal is új viszonyt alakítunk ki. Mindehhez egyaránt szükséges számunkra a szabadság, a kreativitás és a társadalmi kohézió megléte.

Beate Winkler művészetét a változással kapcsolatban folytatott állandó párbeszédként definiálja. A napjainkat jellemző drámai bizonytalanság idején tudatosan választja a régi, jól bevált anyagokat, mint például a kézzel készített papírt és a színes tintát, amelyek évszázadok óta velünk élnek. Műveit alkotói módszere során irányítottan, de egyben szabadon a változás folyamatai formálják. Képeinek egyes részei tudatosan nem láthatók, feltekerve, könyvekbe rejtve, vagy a művek hátoldalára festett változatban jelennek meg. A nyitott terekben lebegve bemutatott színes tekercsek a látomás és a repülés vágyát közvetítik.

Beate Winkler a kiállítás kezdetén arra kéri a látogatókat, hogy egy kézzel készített papírra festett kis képre írják vagy rajzolják le az új társadalmi összetartozással kapcsolatos reményeiket. Majd mindezeket a kívánságokat dobják be a galériatér bejáratnál elhelyezett „jövő dobozba”, hogy installálásra kerüljenek. Az álmok fala létünk új alapjait jelentheti, azokat álmokat, amelyek Veszprémből jutnak el a nagyvilágba.

A kiállítás a #newTogether projekt része, amely az Osztrák Kulturális Fórum és Beate Winkler közös szervezésében, számos szervezet támogatásával Berlinben kezdődött, majd újabb tartalmakkal bővülve Varsóban és Temesvárott folytatódott. A helyspecifikus veszprémi installáció megvalósítása a Művészetek Háza Veszprém közreműködésével 2023-ban az Európa Kulturális Fővárosa évad keretében indulhatott el.

Beate Winkler alkotóművész és emberi jogi politikus. Ő volt az első női igazgatója az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének, amelyet hosszú évekig vezetett. Jelenlegi céljai közé tartozik, hogy művészetével, kiállításaival és kezdeményezéseivel ösztönözze a változás folyamatát.