Munka-művek

2015. január 23. – március 8.
MegnyitóOpening: 2015. január 22. 17:00
MegnyitjaRemarks by: Zombori Mónika
KurátorCurator: Szegedy-Maszák Zsuzsanna
A Munka-művek című csoportos kiállítás a mai magyar képzőművészet különböző területeinek képviselői közül olyan alkotókat mutat be, akiknél különös hangsúllyal jelenik meg a saját alkotófolyamat iránti érdeklődés és az efféle érdeklődés dokumentálásának igénye.

Az itt látható Munka-művek azonban nem pusztán a spontán képalkotás ellenbizonyítékai: a kiállításon magát a munkát is láthatjuk, amely önálló művek formájában is megjelenik a látogató előtt (Ember Sári).

Ezek a művek nemcsak a végtelen értelmezési lehetőségek miatt nyitottak, a résztvevő művészek által megfogalmazott definíciókból kiderül, hogy egy alkotófolyamat bizonyos stádiumából kiragadott „végső” mű is lehet tetszőleges, ahogy magának az alkotófolyamatnak sem állapítható meg az eleje és a vége sem (Czene Márta).

A kiállítás nem ellenőrizetlen, intim bepillantást kíván adni az alkotások létrejötte iránti – a romantikától eredeztethető – érdeklődésünk kielégítésére. Ezúttal hangsúlyosan olyan alkotók kerülnek előtérbe, akik maguk sem pusztán döntések sorozataként, hanem műalkotásként tekintenek saját alkotófolyamatukra, akik az előkészületeket gyakran legalább olyan fontosnak tartják, mint magát a befejezett alkotást (Sipos Eszter), vagy akik a munka szépségét időnként izgalmasabbnak látják, mint az eredményt (Koronczi Endre).

A tárlaton az említett alkotói attitűd különféle formáival és megnyilvánulásaival találkozhat a látogató: a vázlatfüzettől a blogig, a fotó- és videó-dokumentációtól a szöveges elemzésig. A Munka-művek között különböző altémák is körvonalozódnak: több művész saját alkotói terét, műtermét vizsgálja majdhogynem kívülálló szemlélőként; egyesek a galéria falait munkaterepként, mások vizuális naplóként használják.

Külön kategóriaként értelmezhető az olyan típusú öndokumentálás, mely a művész hatalmi pozíciójára mutat rá, ezzel arra utalva, hogy a művész időnként saját alkotófolyamata dokumentálását formálja át, becsapva így a nézőket – és esetleg önmagát is. A fotósorozatból összeállított könyv vagy a digitális képek blogon történő, naplószerű dokumentálása a korábbi századok vázlatfüzetének mai változata.

Akad olyan résztvevő, aki más művész alkotófolyamatára reflektál, sőt mintegy rekonstruálja a másik művét, részben talán annak reményében, hogy megfejti annak technikáját és munkamódszerét, illetve hogy újra „átéli”egy adott mű létrehozását.

Kiállító művészek: Bálványos Levente, Czene Márta, Csáky Marianne, Csiszér Zsuzsi, Ember Sári, Flohr Zsuzsi, Győrffy László, Haász Katalin, Keller Diána, Koronczi Endre, Kristóf Gábor, Kroó Anita, Magyarósi Éva, Ráskai Szabolcs, Sipos Eszter, Szabó Ádám, Szemző Zsófi