Nyáridő –

Nyári tárlat a galéria művészeinek munkáiból

2000. június 29. – augusztus 26.


Braun András képei a vizuális befogadásra épülnek. Festményein a technokultúra élményvilága tükröződik, az élénk, jellemző színek, a motívumok minimalizmusa és azok ismétlődése erőteljes dinamikát kölcsönöz a képeknek. A többféle olajfestési eljárást papírkivágásokkal egészíti ki, mely festményeinek plaszticitást kölcsönöz.
Iski Kocsis Tibor munkáiban mindennapi, emberi környezetünk mesterséges és természetes elemeit ellentétes minőségekként jeleníti meg. A fotó után festő művész kiválasztott tárgyát szinte megtévesztően valósághűen, leírón ábrázolja, egy-egy mozzanattal azonban olykor megzavarja a megszokott látványt, kibillentve a nézőt a rutinos képolvasásból.
Király András sorozataiban maga által felvetett, de sokakat érintő kérdésre, sokszor a humort sem nélkülöző válaszokat ad. Mit hordanak a férfiak a hónuk alatt?  – teszi fel például az első hallásra meglepő kérdést. Máskor a kultúra egyébként meglehetősen terhelt, komolytalanságot nehezen tűrő fogalma foglalkoztatja. Értelmezési tartományának egy ritkábban előforduló elemét mutatva jóleső könnyedséget kölcsönöz a kultúra befogadásának.
Kósa János festményein a művészettörténet állandó problémáival, az eredetiség, a másolás, a plágium kérdésével foglalkozik, hasonlóan a 20. században meghatározó jelentőségű Picassohoz, Beuys-hoz, Duchamp-hoz, akiknek műveit parafrázisokban használja fel. Más művészeti alkotások ilyen jellegű kisajátítása távolságtartó, de egyben azonosuló művészi gesztust is magában rejt.
Kupcsik Adrián a televízió, videó és egyéb tömegmédiumok pörgő, folyamatosan mozgó, változó  képi világából merevít festménnyé, alkot újjá képeket. A filmekből ismerős jelenetek emlékét fokozza, hogy olajjal és vászonnal dolgozva is az elektronikus képek szemcsézettségét, enyhén torzított hatását éri el.
Nagy Kriszta személyes mozzanatokból, privát életéhez tartozó naplójának motívum-kelléktárából vett elemeket dolgozza fel korábbi festményein, a nagyközönség elé tárva legszemélyesebb gondolatait, melyek mindennapiságukban egyikünknek sem ismeretlenek, akár saját naplóink részleteit is felismerhetnénk bennük.
 Szűcs Attila festményeinek témáját képeslapfotók ihletik. A fotók képi elemeiből szelektál, kiemel, eltakar részeket és érzékeny, irizáló festésmódjával egy valóságtól távoli, metafizikusnak ható festészeti világban alkotja újjá azokat. A finom árnyalatokkal elért fátyolos, ködös közeg emlék–, vágy–, álomképek vizuális világát idézi fel a nézőben.
 

Galériánk látogatási ideje a nyáron módosul, a nyári nyitva tartás a következő:

Júliusban:  szerda-csütörtök, 14-18 óráig
Augusztusban:  bejelentkezés alapján