Párhuzamos kronológiák

A kiállítások láthatatlan története

2009. május 21. – június 13.
MegnyitóOpening: 2009. május 20. 18:00
KurátorokCurators: Hegyi Dóra, László Zsuzsa

A Párhuzamos kronológiák a kiállítást, mint önálló kulturális jelenséget és műfajt vizsgálja, a kelet-közép európai régió államszocializmus által meghatározott időszakában.

A projekt szakítani kíván azokkal a nemzetközi kiállítás-szervezői és publikációs gyakorlatokkal, amelyek vagy figyelmen kívül hagyják, vagy egzotizálják ezt a területet. Ezért a szakmai kapcsolatok, kiállítások, események és művészeti helyszínek összefüggéseit mutatjuk be, a korszakból származó műtárgyak puszta kiállítása helyett.

A kiállításon két, a neoavantgárd korszakkal foglalkozó archívum látható, Belgrádból és Újvidékről. A prelom kollektíva az SKC, a belgrádi ifjúsági kultúrház néhány jelentős eseményét dolgozta fel a 70-es évekből, míg a kuda.org médiaközpont az újvidéki neoavantgárd legfontosabb dokumentumait gyűjtötte össze.

A kiállítás harmadik része az 1960-70-es évek progresszív magyarországi eseményeit mutatja be. A magyarországi kiállítás- és eseménydokumentáció összeállítása egy olyan körkérdésre épül, melynek során különböző generációkhoz tartozó magyar művészeti szakemberektől kérdeztük meg, hogy számukra – a saját nézőpontjukból, a saját tevékenységükkel összefüggésben – melyek a korszak legmeghatározóbb eseményei.

Nem volt célunk, hogy az egyéni nézőpontok szintéziséből illetve összehangolásából objektív történetet vázoljunk fel. Inkább a különbözőségek és hasonlóságok jellemző mintáit, a vakfoltokat és legendákat szeretnénk nyomon követni és feltérképezni.

A kiállításon maguk a kronológiák, mint a korszak művészeti eseményeinek fontos közvetítői is kiemelt helyet kapnak. A kronológiák meghatározó szerepet játszanak abban, hogy kis, marginálisnak tűnő események a történelem részeivé váljanak és beíródjanak a kánonba. Különösen igaz ez azokra a kelet-európai eseményekre, amelyek az 1960-as 70-es években a második nyilvánosságban történtek.