Szorult helyzet

2022. szeptember 8. – október 8.
MegnyitóOpening: 2022. szeptember 7. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Uszkay Tekla

A Szorult helyzet egyszerre utal egy személyes lelki állapotra és a világszerte tapasztalható változásokra, tendenciákra. A kettő természetesen összefügg: a külső szorongatás belső feszültséget szül. Az elmúlt évek eseményei (pandémia, háború, gazdasági válság…) kollektív élménnyé tették ezek megélését, melynek pszichés vetületével még alig számolunk. A szorult helyzettel való szembenézés, annak beismerése fontos.

Gulyás Andrea Katalin ehhez egy egyszerre játékos és metaforikus ábrázolásmódot választott, amely mégis érezteti a helyzet súlyosságát, ridegségét. Ez a kettősség a szürreális tárgyi jelenetek és az ábrázolás precizitásának kontrasztjában is megjelenik. Visszatérő motívumai a különböző játékszerek, mint a vízipisztoly, a labda, a sakktábla, művein ugyanazt a szerepet töltik be, mint a gyermekek életében: veszélyérzet nélkül modellezik a felnőttek valóságát.

Itt mégis jobban értjük mi mire vonatkozik, akárcsak Gulyás Andrea Katalin pillanatszorítókat ábrázoló sorozatán. Ez a kegyetlen eszköz az, ami mindennapjaink bizonytalanságát, esendőségét és nyomasztó légkörét leginkább leírja. A kiállításon festmények és installációk együtt mutatják be közös valóságunk őszinte, közvetettsége által még nyersebb megjelenítését.

Gulyás Andrea Katalin kiállítása a 2019-ben elnyert Godot Art Fair fődíjának eredménye. 2020 óta a Godot Labor művészcsapatának tagja.