Terepmunka

2014. február 11. – február 21.
MegnyitóOpening: 2014. február 10. 19:00
MegnyitjaRemarks by: Mélyi József

Ember Sári és Fátyol Viola Terepmunka című kiállítása két, egymástól minden tekintetben eltérő kontextusban élő közösség életét vizsgálja. A különböző történetek közös bemutatását a két művész kutatásának sajátottságai, a lokalitáshoz és annak speciális kulturális hagyományaihoz való viszony indokolja.

Az elmúlt fél évben Ember Sári a Sao Paulo-i magyar közösség, Fátyol Viola pedig a Vámospércsi Népdalkör mindennapjait, hagyományörző eseményeit és összetett nemzeti identitását vizsgálta. A művészek a kutatás során a közösségek tagjaivá váltak, így azok bemutatását a fokozatosan kialakuló érzelmi és baráti kötődések, az empátia árnyalta.

A létrejött kiállítás nem a két projekt összegzését és lezárását jelenti, hiszen mindkét művész a ,,terepmunkát” a jövőben is folytatja. Sokkal inkább az eddigi tapasztalatok, felmerült kérdések megosztását és megvitatását tűzi ki célul.