A szín önálló élete
Monokróm festészeti kiállítás
2002. május 28. - augusztus 11.
Megnyitó: 2002. május 28. 18:00

Monokróm, azaz egyszínűre festett felületű táblaképek alkotják a kiállítást. A művészet tárgya és témája nem az ábrázolás, hanem az absztrakció egy sajátos területe: az egyetlen színre korlátozódó felület képként való megjeleníthetősége, a festés illetve a festészet lényegére vonatkozó elméleti megalapozású diszciplína vizuális lenyomata. Ez az irányzat a XX. századi klasszikus avantgardban gyökerezik, de sokat merít az 1945 utáni amerikai és európai absztrakt művészet jelenségeiből éppúgy, mint a művészeti és filozófiai színelméletekből (Platon, Aquinói Szent Tamás, Goethe, Johannes Itten). Koronként és kultúránként sokféle jelentés kapcsolódik a különféle színekhez, némelykor állandó tartalmak hordozói, máskor egy adott környezetben változtaják jelentésüket.
A kiállításon megjelenő képeknek elenyésző része lesz csak valóban monokróm, a többség vizsgálatának tárgya a színen túl a mű struktúrája, a képhordozó felülete, szerkezete, anyaga, az alkotás gesztusa.

A legutóbbi évek színfestészetének azon törekvéseiből válogattunk, amelyek a színmezők telítettségének, struktúráltságának erejét, a felület kezelésének érzékiségét használják, azoknak pszichológiai, szellemi, kommunikációs, spirituális jelentést adnak. A különféle színek koronként és kultúránként más-más üzenetek közvetítői, némelykor állandó tartalmak hordozói, máskor egy adott környezetben változtatják jelentésüket.

Az anyag gerincét a hageni Karl Ernst Osthaus Múzeumának gyűjteménye adja, melyet igazgatója, Dr. Michael Fehr válogatott. Ehhez a gyűjteményhez tartozik az amerikai Sanford Wurmfeld 2,8 méter magas, 9 méter átmérőjű panorámaképe, amely a világon az első nonfiguratív körkép (Cyclorama), s a színskála teljes spektrumát láthatják a nézők egy speciális, ehhez a műhöz konstruált építménybe belépve. A hageni anyagot, amelyben világhírű művészek festményei láthatók (Marcia Hafif, Joseph Marioni, Frederic Mathys Thursz, Otto Piene és sokan mások) kiegészítettük angol, osztrák és hazai galériák, gyűjtemények anyagával, Yuko Shiraishi installációjával, a magyar származású, de szintén New Yorkban élő George Peck festményeivel, és természetesen a magyar művészek munkáival.

Mayer Mariann

Kiállító művészek:
Marc Angeli, Bernhard Aubertin, Stephan Baumkötter, Thomas Bechinger, Engelbert Becker, Lutz Becker, Bernát András, Bordarier Stéphan, Bullás József, Sotirakis Charalambou, Alan Charlton, Christiane Conrad, Rudolf de Crignis, Cseh Szilvia, Ian Davenport, Claudia Degranges, Helmut Dirnaichner, Erdélyi Gábor, Jacob Gasteiger, Gál András, Gaylen Gerber, Kuno Gonschior, Alan Green, Marcia Hafif, Havas Bálint, M. Rosa Hessling, Edgar Hofschen, Gottfried Honegger, Ines Callum, Raimer Jochims, Jus Juchtmans, Raymund Kaiser, Károlyi Zsigmond, Imi Knoebel, Hartwig Kompa, Körösényi Tamás, Maria Lalic, Bertrand Lavier, Vincent Longo, Joseph Marioni, Menesi Attila, A. Paola Neumann, Doug Ohlson, Paatz Jürgen, Sybille Pattscheck, George Peck, Otto Piene, Rolf Rose, Michael Rögler, Karin Sander, Gabriele Schade-Hasenberg, Sean Shanahan, Yuko Shiraisi, Phil Sims, Somody Péter, Clinton Storm, Szabó Dezső, Szalai Attila, Frederic Matys Thursz, Peter Tollens, Tölg-Molnár Zoltán, Günter Umberg, Varga Gabi, Dieter Villinger, Rudolf Vombrek, Icke Winzer, Sanford Wurmfeld