Magyar Dezső, Alice Creischer, Andreas Siekmann, Latifa Echakhch, Raphaël Grisey, Sandra Johnston, Anna Artaker, Khoór Lilla, Haraszti Gina, Kútvölgyi Léna, Bengt Sjölén, Ines Schaber, Tania Mouraud, Narkevičius Deimantas, Peter Watkins, Bachman Gábor, Rajk László, Média Research Foundation , BBS , B. Révész László, Muhi Klára, Dér András
!Forradalom?
Mûvészi reflexiók a tömegkommunikációban megjelenõ ábrázolásokról
2007. szeptember 28. - november 11.
Megnyitó: 2007. szeptember 27. 19:00
Kurátorok: Páldi Lívia, Ulrike Kremeier
Megnyitja: György Péter

kritika
Fenyvesi Áron
!Forradalom? a Műcsarnokban
A kiállítás olyan műalkotásokat mutat be, melyek egyrészt reflektálnak a forradalomra mint jelenségre, illetve e jelenség ábrázolásmódjaira a (tömeg)médiában, másrészt rákérdeznek a művészi értelmezésmódokra, a (tömeg)kommunikációs (re)prezentációkra, valamint egy társadalompolitikailag meghatározó momentum, a forradalom szociális keretfeltételeire.

A !Forradalom? kiállítás a forradalmak lényegi kérdéseit és megjelenési formáit vizsgálja, a tüntetések, spontán megnyilvánulások, a média, a nyilvánosság és azok szimbolikus megjelenésének szerepét, miközben egy időtengely mentén összeköti 1956-ot az azt megelőző és az azt követő eseményekkel, az 1919-es Tanácsköztársasággal, az 1968-as párizsi lázadással, valamint korunk aktuális történéseivel.

A kiválasztott művek sokféle módszert alkalmaznak. Egyrészt igyekeznek a sokszor áttekinthetetlen információáradatból egy-egy szembeötlő részletet más-más összefüggésben kiemelni, másrészt ráirányítják a figyelmet a művészi tevékenység mint releváns politikai és társadalmi cselekvés jelentőségére, amennyiben tudatosítják a művész közvetítői szerepének jelentőségét, társadalmi felelősségét.

A kiállítás építészeti látványterve úgy lett kialakítva, hogy teret adjon a jelenségek eltérő értelmezési lehetőségeinek, egyfajta párbeszéd létrehozásának.

A budapesti Műcsarnok a kiállítás harmadik fejezetének ad otthont (a Collegium Hungaricum, Berlin és Centre d'art Passerelle, Brest után), újabb művészekkel és történeti anyagokkal kiegészítve. A !Forradalom? című kiállításra az 1956-os forradalom 50. évfordulójáról megemlékező németországi rendezvénysorozat részeként került sor. Noha a kiállítás az újabban hozzáférhető történeti dokumentumoknak és korabeli szemtanúk beszámolóinak köszönhetően párhuzamba volt állítható a rendezvényekkel, célja mégsem a történelemi események dokumentációja vagy az 56-os eseményekről való megemlékezés volt.