Metahaven, Marjolijn Dijkman, Inga Zimprich, Katarina Zdjelar
Láthatósági viszonyok
2008. február 21. - március 13.
Megnyitó: 2008. február 20. 19:00
A Magyar Képzőművészeti Egyetemen megrendezésre kerülő Láthatósági Viszonyok program célja, hogy "hangos gondolkodásra" és együttműködésre ösztönözze a hallgatókat, a tanárokat, valamint a workshopok külsős résztvevőit. A kiállítás, a workshop-sorozat és a prezentációk helyszíne az egyetem reprezentatív kiállítóterme, mely ez alkalommal találkozóhellyé, osztályteremmé, tanári szobává, műteremmé és munkahellyé alakul át. A meghívott művészek - az Egyetem "vendégprofesszorai" - műhelyprogramjai szorosan kapcsolódnak az oktatás helyszínéhez, a művészképzéshez, a művészi kreativitási folyamatokhoz. A program során alkalmat teremtünk arra, hogy a hallgatókkal közösen vitassuk meg a művészeti akadémiai képzés sajátosságait, az egyetem reprezentációs formáit és annak lehetséges új vizuális stratégiáit.

Metahaven Design Research:
Daniel van der Velden, Gon Zifroni, Vinca Kruk
Áramlások Akadémiája
időpont: 2008. február 20 - 23.

A háromnapos workshopon a Metahaven csoport művészei a résztvevőkkel közösen a Magyar Képzőművészeti Egyetem lehetséges vizuális stratégiáit szeretnék kidolgozni. A workshop célja, hogy a hallgatókkal időszaki - szimbolikus és strukturális - megoldásokat alakítsanak ki, amely mobilizálja és destabilizálja az Egyetemet, szembehelyezve azt azzal az információáramlással, amely a jelenhez, a múlthoz és a jövőhöz kapcsolódik. A munka során virtuális és anyagszerű javaslatokat kidolgozva különböző reprezentációk gyűjteményét készítik el.

Katarina Zdjelar:
Másodlagos Tanszék
időpont: 2008. 02.20 - 02.23.

A budepesti workshop témája a mű létrehozásának folyamata, és annak vizsgálata, hogy a kreativitási folyamat milyen speciális tudásproduktumhoz kapcsolódóik. Mi az az ismeret / tudás, melyet használunk és amelynek segítségével egy műalkotáson keresztül kommunikálunk? A workshop során egy "vizuális tudáshalmazt" fognak a résztvevők készíteni, a munkafolyamat azon részére fókuszálva, melyet sokszor mellékesnek gondolunk a műalkotás készítése során. A hallgatók egy "olvasókönyvet" fognak készíteni, mely egy adott műtárgy létrehozásához kapcsolódik, bemutatva a gondolatok egymásra épülését és, hogy hogyan is jön létre a mű. A publikáció különböző anyagok, képek, szövegek, vázlatok, hangok, videóanyagok gyűjteménye lesz, melyben gondolatok, kétségek, kérdések, zsákutcák és konklúziók egyaránt helyet kapnak, és amelyekkel az alkotó szembesül(het) egy műalkotás létrehozásakor. A kiállítótér egy kutató, - könyvtár - és archívum szobává alakul, mely a közönség számára is hozzáférhető, így mindenki kedvére "búvárkodhat" a művek és a kutatási anyagok között.

Inga Zimprich
Gyakorlati Tanszék
időpont: 2008. március 10 - 13

A workshop a művészeti képzés sajátosságaival, az egyetemi fokozattal / végzettséggel és az egyetem közönségével foglalkozik. A Department of Practice az egyetemi gyakorlatot vizsgálja. Kik a hallgatók? Miért ők? Hogyan tanítják a művészetet? Ha te alapítanál egy művészeti egyetemet, mik lennének a felvételi vizsgakövetelmények? Mikor kapnának diplomát a hallgatók? Mit tanulnának? A DP (Department of Practice) olyan feladatokat ad ki, amelyeket bárki könnyen kitalálhat és megvalósíthat. Az általad kigondolt feladatokat a következő internetcímen teheted közzé: ( http://practice.tinka.cc/en/create-content). A DP-n bárki szerezhet diplomát, csak le kell tölteni a megfelel[ bizonyítványt, majd a workshop ideje alatt hivastalossá tenni a Department of Practice pecsétjével.

Marjolijn Dijkman
Geography is a Flavour
időpont: 2008. március 10 - 13.

Budapest egy fontos turisztikai desztináció, különösen a luxus hétvégék szempontjából. Hogyan befolyásolják a budapesti városi életet a turisták? Milyen külső hatások érik a várost? A háromnapos workshop ideje alatt Marjolijn a városban épült / fellelhető különböző helyek földrajzi referenciáit vizsgálja a workshopon résztvevőkkel, valamint azt, hogy a turistaforgalom mennyiben befolyásolja a városképet és a város működését. A workshop alapja Marjolijn Dijkman (aki egy rövid időre érkezett turista) és a résztvevők (akik hosszabb ideje élnek a városban) közötti kialakult dialógus. Ha a workshopra szeretnél jelentkezni, keress olyan fotót (fotókat), melyet turisztikai célokra használnak Budapest, illetve az ország promóciójára. Hasonlíts ezt (ezeket) össze olyan képekkel, melyeket te használnál hasonló célra. Különbözne e az előzőtől, és ha igen, miben?