Christiane Büchner, Disco Batata, Diango Hernández, Beatrice Jugert, Peter K. Koch, Maix Mayer, Mécs Miklós, Thomas Neumann, László Gergely, Rákosi Péter, Birgit Schlieps, Thyra Schmidt, Szörényi Beatrix, Surányi Miklós
Futurológusok kongresszusa
2008. szeptember 13. - október 17.
Megnyitó: 2008. szeptember 12. 18:00
Megnyitja: Sugár János
Stanislaw Lem 1974-es A futurológiai kongresszus című kisregénye Ijon Tichy delírikus jövőutazását írja le. Az űrkutató, miután polgárháborúba fullad a kongresszus, amelyen részt vesz, viszontagságos úton megmenekül, majd több évtizedes hibernálás után 2039-ben ébred újra egy tökéletesnek tűnő világban, melyről hamarosan kiderül, hogy a képzelet szüleménye, amit a levegőbe fecskendezett hallucinogén anyagok tartanak életben. Míg a futurológiai kongresszus a jövő tervezhetőségébe vetett hit szimbóluma, az új világot egyre bizalmatlanabbul szemlélő Tichy alakja a valóság-észlelés folyamatos változását testesíti meg.

Lem elbeszélésére hivatkozva a Kortárs Művészeti Intézet – Dunaújváros 13 nemzetközi művész munkáját mutatja be Futurológusok kongresszusa címmel. A kiállításon a dunaújvárosi bemutatóra készült alkotások mellett tervek és ötletek is láthatók. Több munka kiindulópontjául az a felismerés szolgál, hogy a múlt elképzelése a jövőről múltként tükröződik a jelenben. Ma már jól látható, hogy amit a múlt a jövőről gondolt, más formában valósult meg, az egykori víziók és utópisztikus elképzelések mégsem veszítették érvényüket. Azért érdekesek, mert nemcsak a korabeli gondolkodásmódra, hanem az ismeretszerzés és megértés, valamint az imagináció jelenkori formáira is ráirányítják a figyelmet.

Ennek vizsgálata különösen érdekes egy olyan építészeti és szociális közegben, melynek elemeit egy univerzális érvényűnek gondolt központi terv határozta meg. A művészek Dunaújváros történetéhez, illetve személyes tapasztalataikhoz köthető időtávlatokat teremtenek munkáikban, s a dokumentáció, spekuláció és kísérlet eszközeivel arra kérdeznek rá, hogy van-e összefüggés és átjárás a különböző korok képzeletvilágai között, hogy megeleveníthetők és újra belakhatóak-e a múlt színterei, s hogy milyen személyes és kollektív élet- és cselekményterek alakíthatók ki e reflexió mentén.

http://www.kongressderfuturologen.de/seiten/dunjauvaros/projekte.html