Tilo Schulz
Szellemlovas
2009. március 20. - április 17.
Megnyitó: 2009. március 19. 18:00
Megnyitja: Sasvári Edit

fedő
Tilo Schulz Szellemlovas című kiállítása Noel Field amerikai diplomata és baloldali értelmiségi történetéből indul ki. Fieldet kémkedés vádjával 1949 tavaszán Prágában tartóztatták le, majd 1954-ig Budapesten tartották fogva. Annak ellenére, hogy Field soha nem volt jelen a tárgyalásokon, a magyarországi és csehszlovákiai koncepciós perek kulcsfigurájaként tartják számon.

Field történetét absztrahálva a kiállítás a történelem és a művészet szemszögéből foglalkozik a reprezentáció kérdésével. Schulz művészete általában a sztereotip gondolkodást és az egysíkú kulturális narratívákat kérdőjelezi meg. Munkái összetettek - térelemekből, falfestményekből és különböző dokumentumokból, tárgyakból épülnek fel. Egyfelől azt vizsgálják, milyen megnyilvánulási formái vannak az ideológiáknak, másfelől pedig a forma ideológiai tartalmára kérdeznek rá.

A totalitárius rendszerekről szóló írásokban gyakran találkozunk azzal a megfigyeléssel, hogy az összefüggések manipulációja alapvetően megváltoztatja adott tények értelmét, és ez olykor fatális következményekkel jár. Noel Field történetén keresztül a kiállítás a láthatóság és láthatatlanság, a jelenlét és távollét, az információ és manipuláció, valamint az ismeret és a spekuláció kérdéseit bocsátja vitára.

Az elrendezés módja, valamint a felhasznált anyagok tulajdonságai és kölcsönhatása közvetlenül hatnak a befogadók érzékenységére. Azáltal, hogy a kiállítás önreflexív módon foglalkozik a kiállítás mint műfaj, illetve a dunaújvárosi kontextus kérdésével, egy Magyarországon kevésbé elterjedt művészeti attitűd bemutatását teszi lehetővé.