Gáyor Tibor
L arte d invenzione
2009. szeptember 25. - november 1.
Megnyitó: 2009. szeptember 24. 18:00
Megnyitja: Spiró György
Gáyor egész tevékenységének középpontjában olyan elvont kérdések állnak, melyek a plasztikai fejlődés, a logikus formaszerveződés, a zárt rendszerek belső mozgásának törvényszerűségeit tárják fel. Ez a művészeti kiindulópont, éppen általánossága és immanens logikája miatt nem kapcsolódik közvetlenül sem a személyes létállapotok közvetítéséhez (- tehát nem szubjektív-expresszív attitűd -), sem a társadalmi, kultúrtörténeti kontextus, tradíció, konvenció rendszerek kritikai értelmezéséhez, alternatív újrafogalmazásához (- tehát nem szociologizáló, nem anti-művészeti, nem expanzionista attitűd -).

A tisztán önmagára vonatkoztatott vizuális-plasztikai rendszer tehát nem tartalmaz konkrét történeti, kultúrtörténeti mozzanatokat, sem konvencionális jelentéseket, toposzokat, s nincs regionális meghatározottsága. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy mint történeti jelenség, mint művészettörténeti produkció, mint kulturális képződmény elemezhetetlen a maga környezetében és idejében. Ellenkezőleg. Mert az elvont egyetemesség, a zárt és immanens rendszerelvűség, a történeti vonatkozás-nélküliség is egy adott kulturális kontextusban kapja meg a maga "tiszta" karakterét, itt nyeri el funkcióját és tölti be a maga feladatát.

Székfoglaló kiállítás a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián.