Kovásznai György
Életműkiállítás
2010. június 5. - szeptember 26.
Megnyitó: 2010. június 4. 17:00
Kurátor: Iványi-Bitter Brigitta
Megnyitja: Hegyi Lóránd

flex
Horváth Olivér
Iványi-Bitter Brigitta: Kovásznai
Kovásznai György (1934-1983) a 20. századi magyar művészet kiemelkedő alakja, egyéni hangú festőművész, különleges kísérleti animációs filmek alkotója, emellett író, költő és filozófus volt.

Kovásznai György életművéről elemző tanulmány eddig még nem jelent meg, és munkásságának értékelése ugyancsak hiányzott a közelmúlt magyar művészetének történetéből. Sajnálatos módon csak kivételes alkalmakkor voltak láthatók filmjei. Mindennek következtében a Kovásznai halála óta eltelt 27 évben művészetéről alig lehetett hallani.

A Kovásznai Kutatóműhely tevékenysége nyomán az elmúlt években sor került az életmű professzionális feldolgozására. Ennek a munkának az eredménye a Magyar Nemzeti Galériában látható életmű-kiállítás, valamint az ehhez kapcsolódóan megjelent tudományos monográfia a művész filmjeit tartalmazó mellékletekkel. A magyar képzőművészet történetében egyedülálló, festészeti és filmes anyagot egyaránt magában foglaló életmű most először jelenik meg teljes keresztmetszetében a nyilvánosság előtt.

Kovásznai munkássága a hidegháborús Európa művészetének része. Művészi teljesítménye nemcsak a hazai kortársak eredményeivel mérhető össze, hanem európai vonatkozásban is tárgyalható. Ma már pontosan látjuk, hogy Nyugat- és Kelet-Európa 1960-1970-es évekbeli művészetében mennyivel több a közös vonás, illetve, hogy az egyes kiemelkedő életművek önmagukban és tágabb európai összefüggésben is értelmezhetőek.

Kovásznai György sokoldalú munkásságát is a korszak európai művészetében kell értelmeznünk. A most megjelent monográfiával és a Magyar Nemzeti Galéria kiállításával kezdődik el valójában Kovásznai művészettörténeti elhelyezése.