Siegmund Ákos
humankompozitinformativ
2011. március 25. - április 19.
Megnyitó: 2011. március 24. 19:00
Megnyitja: Fenyvesi Áron
Siegmund Ákos legújabb, humankompozitinformatív című önálló kiállítása egy újabb mélyfúrás a techno-modernitás ciánkék díszletei mögé.

A Neon Galériában kiállított festményei, - akárcsak korábbi munkái - foto-realista alapokra épülnek. A sorozatokká fúziónáló képeket, a meta-narratív történet-láncolatok és kezdemények struktúráin túl, a lassan Siegmund védjegyévé váló ózonkék háttér és felületetek kötik össze, melyek a közös vizuális univerzum határát, vagy éppen határtalanságának érzetét jelölik ki.

Siegmund festményei kompozíciós anomáliákon keresztül kutatják és láttatják civilizációnk sterilitását, valamint a természetes-mesterséges elemek ellentétpárjának diabolikus dominanciájának ciklikus váltakozásait.

A képek rendszerekről, biológiai mátrixokról ötvözött formákról szólnak, kommunikációs csatornákról és információközlési felületekről, amik konkrét, de mindenképpen szimbólummá összesűrűsödő helyszínként, beavatkozások tereiként jelennek meg nézőik előtt.

Fenyvesi Áron