Bodó Sándor, Fodor János, Horváth Tibor, Uglár Csaba
Kalifornia
2011. május 13. - június 24.
Megnyitó: 2011. május 12. 19:00
Kurátor: Fenyvesi Áron
Megnyitja: Szacsva y Pál
A csoportos kiállítás négy műfaji határokat átlépő, közös (neo)-konceptuális képzőművészeti alapokból építkező "renitens" magyar alkotó új és pimasz témafelvetésű munkáit mutatja be. A kiállítók kísérletező szellemisége meghatározó jelentoségű a magyar kortárs képzőművészet aktuális arculatának szempontjából, pedig a művészek többnyire az intézmények perifériáján fejtik ki tevékenységüket, inkább kényszerű, mintsem önként vállalt "árnyék"-szerepkörben.

A Kalifornia központi motívuma a kortárs képzőőművészet által használt konceptuális nyelv - a művek pedig ezen nyelv értésének és meg-nem-értésének konfrontatív dinamikájából bomlanak ki: a kiállítók dekonstruktív művészeti működésmódja a művekben vizuális és verbális jeleket, jelölőket és jelentéseket halmoz úgy egymásra, hogy azok kioltsák a megnyugtató módon befogadható üzeneteket. A munkák így egy egészen új és felszabadító formai, nyelvi és módszertani szótár szerint lépnek működésbe és kalauzolják olyan terepre a befogadóikat, ahol korábban még nem járhattak.

A kiállítás címébe foglalt látens amerikanizmus a Kalifornia-mítoszra hivatkozik; mely szerint Kalifornia a mai napig is a lehetőségek és a modern ígéretek földje, az önmegvalósítás reményének és a szabadságnak széles körben használatos szimbóluma. A kiállítók Kalifornia utópikus képének megidézésén keresztül pedig a magyar képzőművészeti valóságra és az abból való kitörési lehetőségekre is reflektálnak, valamint katalizálják a hazai képzőművészeti szcéna öndefiníciós mechanizmusait. A kiállítás apropóján létrehozott új művek folytatják a képzőművészet nyelvének megújítására tett kísérleteiket, az életrehívott ironikus és pszichedelikus megalománia és intézménykritikai titanizmus segítségével.

A kiállítótérben megjelenő művek nagyon tág mediális spektrumban mozognak: hang- és téristallációk, printek, videók, rajzok és objektek láthatók és hallhatók. A kiállított művek értelmezési tartományának szálai pedig a konceptuális sci-fi műfajától egészen a kritikai reflexiók tartományáig terjednek.