Csató József, Király Gábor, Hecker Péter, Radák Eszter
Csevely
2011. szeptember 2. - szeptember 28.
Megnyitó: 2011. szeptember 1. 18:00
A kiállítás címe egy társalgási formát jelöl két ember között. Az ilyen típusú beszélgetések egyik célja, hogy felkeltse a partnerek érdeklődését egymás iránt és mélyebb párbeszédre buzdítson.

A kiállítás koncepciója értelmében két-két művészt kértünk fel, hogy rendhagyó módon dolgozzanak együtt erre a kiállításra. Radák Eszter és Hecker Péter közösen kitalált képcímekre festetettek, míg Csató József és Király Gábor közösen meghatározott témákra.

Radák Eszter (1971) és Hecker Péter (1963) kiindulópontja mindenkor a valóság. Témáikat főként saját környezetükből, személyes tárgyaikból merítik. Konceptuális absztraháló festészeti stílus és furcsa perspektívaváltás jellemző műveikre.

Míg Radákra igen jellemző még a vastagon felkent festék ecsettel történő borzolása, amivel visszavezeti a síkkompozícióról a néző szemét a vászon felületére, addig Hecker ábrázolásait az azzal szorosan összekapcsolódó szöveg jelenléte teszi tipikussá, Művei humorosak, sokszor önironikusak, vagy a társadalommal szemben szarkasztikusak.

Csató József (1980) és Király Gábor (1979) pályája régóta párhuzamosan halad egymás mellett. A tartalmilag és technikailag is sok hasonlóságot felmutató művészeket a Neonatívok csoportjába sorolhatnánk.

Festészeti témáikban a túlszabályozott, technicizált társadalommal szemben az egyszerűséget keresik. A hagyományos olaj, vászon technikával készült festményeiken a mindennapokat mutatják be furcsa, a társadalomtól távol élő, magányos figurák szerepeltetésével.

Zsánereik, portréik hol humoros, vidám hangulatú pillanatfelvételek, hol szarkasztikus, társadalmi látleletek. Expresszív, színes festményeik vizualitása a múltból táplálkozik.

Bátran nyúlnak a primitív társadalmak ábrázolásmódjához és az art bruthoz. Képeiken egyesítik az avantgarde stílusos primitivizmusát saját kortárs kulturális szótárukkal.