Tasnádi József
Sivatagi fogadó
Installáció Howard Hughes tiszteletére
2011. október 16. - november 11.
Megnyitó: 2011. október 15. 18:00
Megnyitja: Erhardt Miklós
Az installáció egy metaforikus helyzetrekonstrukció, amely megkísérli tárgyiasítani Howard Hughes - a milliárdos - különös magányát, egyszersmind azt az élménysort, melyet véleményem szerint mindannyian átélünk a magányban.

Hurokszerűen önmagukba visszatérő gondolatsorok, az abszolút időtlenség, vagy éppenséggel a végtelen lassúvá kitágult idő megtapasztalása, amikor a dolgok és a világ körvonalai csak tompán, vagy egyáltalán nem érzékelhetők.

Amikor birtokolt dolgaink, az addig felhalmozott tudásunk és tapasztalatunk, vélt vagy valós eredményeink lényegtelennek és kicsinyesnek tűnnek, amikor a világ végtelenül távolivá zsugorodik, amikor az önkifejezés teljesen értelmetlenné válik.

A magány egy transzcendentális láz - a létezni akarás határa.