Csákány István, Előd Ágnes, Gerhes Gábor, Horváth Tibor, Kaszás Tamás, Koronczi Endre, László Gergely, Katarina Ševic, Société Réaliste, Szabó Ádám, Oláh Mátyás László
Kreatív kísérletek
kiállítás és múzeumpedagógiai programsorozat
2012. március 10. - július 27.
Megnyitó: 2012. március 9. 18:00
Megnyitja: Szoboszlai János
Kreatív kísérletek címmel folytatjuk 2012-ben a tavaly nagy sikerrel lezajlott Kreatív Töltet című programunkat. A foglalkozások a Kreatív kísérletek című kiállításhoz kapcsolódnak.

A kiállítás és a múzeumpedagógiai koncepció mintáját a miskolci Nagy Kunszt adta. Az új programsorozat ezúttal az ICA-D gyűjteményének egyes műtárgyaira reflektál. Miért értékes és érdekes ez kollekció?

A gyűjtemény művészettörténeti jelentőségét az adja, hogy bemutatja a rendszerváltás óta bemutatkozó művészgenerációkat, és az elmúlt két évtized jelentős művészettörténeti változásait (így például az installáció, a videó, a digitális technológiával létrehozott művek megjelenését, a társadalmi kérdéseket tematizáló alkotások számának növekedését). A művek megőrzése, a gyűjtemény gyarapítása és rendszeres bemutatása az ICA-D egyik alapmissziója.

A kezdeményezés egyik része egy kiállítás az ICA-D gyűjteményének anyagából. A rendezés fő szempontja, hogy olyan művek kerüljenek a kiállítótérbe, amelyek egymástól radikálisan eltérő művészi koncepciókat, munkamódszereket, sőt, művészetfelfogásokat reprezentálnak. E válogatás célja az, hogy a kortárs képzőművészet széles spektrumát, egymással párhuzamosan élő művészetfogalmakat, egymástól különböző művészeti metódusokat mutasson be.

A kiállításhoz hozzákapcsoljuk a Kreatív kísérletek programsorozatot. Ennek koncepciója, hogy egymással párhuzamba állítva vizsgáljuk a műalkotásokkal kapcsolatban felmerülő művészeti és nem művészeti nézőpontokat.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyes foglalkozásokon művésztanárok és nem művésztanárok először példaesetként elemzik a kiállított művek egyikét, majd az alkotó módszerét rekonstruálva a résztvevőkkel – az újragondolás és mintakövetés módszerét gyakorolva – hoznak létre új műalkotásokat.

Egy olyan interdiszciplináris és intermediális együttműködés a cél, melynek fő metódusa a „helyzetbe hozás”, vagyis hogy adott szituációban milyen módon és milyen eredményekkel történik meg a közös megismerés, felfedezés és feldolgozás képzőművészeti alkotások esetében. A programsorozat a kísérletezés elvén működik, amit tovább színesít a különböző korosztályok, résztvevők együttgondolkodása.

A program koordinátora Kiss Anna képzőművész, aki a Kreatív Töltet egyik vezetője volt. Az időszak alatt készült „vizuális lenyomatok” a gyűjteményes kiállítás részeivé fognak válni, ugyanis az eredeti művek mellett láthatóak lesznek az alkalmak során készült reflexiók.

A múzeumpedagógiai órákra 13-19 éves diákokat várunk. A foglalkozások szerdánként lesznek, az első órát március 14-én tartjuk. Minden alkalom időtartama 3x60 perc.

Jelentkezés:
tel: 25-412-220 (Deák Nóra)
06-20-476-5090 (Kiss Anna)