Csontó Lajos, Fabricius Anna, Gerber Pál, Hecker Péter, Igor és Iván Buharov , Kis Róka Csaba, Koronczi Endre, Nagy Kriszta, Szabó Eszter
Kontextus - adalékok
2012. december 15. - 2013. február 19.
Megnyitó: 2012. december 14. 19:00
Kurátor: Oltai Kata

fedő
Magyarországon a kortárs vizuális kultúra iránti érdeklődés az utóbbi években örvendetesen megnövekedett. Izgalmas és vágyott közeg lett, a problematizálás és a megközelítési módok sokfélesége egyre inkább elfogadott, a korábban egyeduralkodó „egydimenziós” művészettörténet utolsó bástyái is megremegtek. A szempontrendszerek gazdagodtak a társadalomtudományok, a nyelvfilozófia, a modern hermeneutika, a kultúrantropológia, filmelmélet és egy seregnyi más társtudomány területéről kölcsönzött és adaptált terminussal és módszerrel.

Jelen kiadvány erősen műspecifikus, szándékaim szerint segédlet – és mindenekelőtt törekvés – a körülöttünk zajló kortárs vizualitás pontosabb megértéséhez. A téma jellegéből fakadóan nem összefoglaló-definiáló jellegű, nem abszolutizál, rangsorol vagy hierarchizál, sokkal inkább egy felütést, lehetséges adalékokat kínál.

A szövegek beszélgetések, interjúk, összegyűjtött statementek, írások alapján álltak össze, több esetben megőrizve annak esetlegességét, élőbeszédszerűségét, olykor hibáit is.

Valamennyi műalkotásnak többféle olvasata van, minduntalan ki vannak téve az olvasói dekódolásnak, a könyv első blokkja azonban az ún. eminens jelentésre, a szerző szándékára koncentrál. Lemondva, sőt kizárva az interpretáció definitív és sokszor ultimatív pozícióját, kimondottan forrásgyűjteményként tételeződik. A felkérés két irányból történt: voltak konkrét munkák, melyek történetét ismertem, izgalmasnak tartottam, mindenképp szerepeltetni szerettem volna; és vannak alkotók, akiknek a gondolatiságát, világlátását tartom érdekesnek, hozzájuk nyílt felkérésként ment, mely munkájukat tartják a könyv szempontrendszere szerint relevánsnak.

A kiadványban szereplő művészek: Babinszky Csilla|Baglyas Erika|Benczúr Emese|Borsos Lőrinc Igor és Ivan Buharov (Hevesi Nándor, Szilágyi Kornél)|Chilf Mária|Csáki László|Csontó Lajos|Csoszó Gabriella|Dallos Ádám|Eike|Ember Sári|Eperjesi Ágnes|Esterházy Marcell|Fabricius Anna|Fátyol Viola|Fóti Lázár|Gerber Pál|Gőbölyös Luca|Gyenis Tibor |Győrffy László|Hecker Péter|Kaján Tibor|Kapusi Gábor|Katarina Šević|Kis Róka Csaba|Komoróczky Tamás|Koronczi Endre| Kupcsik Adrián|Magyarósi Éva|Mike Tamás|Nagy Kriszta x- T|Nemes Csaba|Sugár János|Szabó Ákos| Szabó Benke Róbert|Szabó Eszter|Szabó Ildikó |Szabó Dezső|Szilágyi Lenke|Szűcs Attila|Tangl Edit |Tesch Katalin|Tehnica Schweiz (László Gergely, Rákosi Péter)|Ujj Zsuzsi

Olyan szerzőket kértem fel tanulmányok megírására, akiknek közelítésmódja tág spektrumú és otthonosan mozognak a kritikai művészettörténet fogalomrendszerében. Szabadon választhattak számukra közel álló témát, alkotót, vagy alkotást, melyhez egyfajta „olvasási stratégiát” kínálnak.

Hornyik Sándor: A spektákulum festői dekonstrukciója– Történeti festészet a Történelem után
Mélyi József: A videoklip története - Csáki László animációi
Oltai Kata: Vágyott és kötelező szerep: férjhez menni! – Kortárs művészeti stratégiák gender szempontú vizsgálata
Perenyei Mónika: Orvos kurátorok
Tatai Erzsébet: Koronczi Endre – Mondd hogy szeretsz, öleljük meg egymást

Egyre nagyobb súllyal van jelen itthon is a magán-, vállalati- vagy éppen intézményi gyűjteményépítés, mely sajátos szempontok alapján szelektál és foglal rendszerbe, alakít ki hangsúlyokat azzal a gesztussal, hogy beemel munkákat. A megkérdezett gyűjtők és gyűjtemények felé azzal a kéréssel éltem, hogy válasszanak olyan műveket, melyek valamiért kulcsfontosságúak ebben a folyamatban.

Barabás Lajos, magángyűjtő|Barta Péter, magángyűjtő|Első Magyar Látványtár – Vörösváry Ákos|Equilor Gyűjtemény – Dr. Gereben Katalin|Esterházy Contemporary– Dr. Ottrubay István, Schneider Erika és Dr. Stefan Körner|Fundamenta-Lakáskassza Gyűjtemény – Dr. Gergely Károly|Gerber Pál, képzőművész|Jaksity György, magángyűjtő|Kozma-kArton Gyűjtemény – Kozma Péter|Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét – Tóth Balázs Zoltán|Pálfi György, magángyűjtő|Somlói–Spengler gyűjtemény – Spengler Katalin és Somlói Zsolt|Szalóky Gyűjtemény – Szalóky Károly|Tóth Árpád galerista, magángyűjtő|Vass László Gyűjtemény, Veszprém – Vass László

Kontextus – Adalékok. Hogyan közelítsünk kortárs vizuális művészethez
szerk. Oltai Kata
kArton galéria, 2012, 204 oldal