Gosztola Kitti, Klima Gábor, Tranker Kata
Antropoflóra
2014. szeptember 18. - október 5.
Megnyitó: 2014. szeptember 17. 19:00
Kurátor: Laki Júlia
Megnyitja: Mucsi Emese
Az Antropoflóra három fiatal művész új munkáit mutatja be, melyek egy közös gondolkodási folyamat eredményeképpen jöttek létre. A kiállított munkák különböző nézőpontokból vizsgálják emberi és növényi társadalmak kapcsolódási pontjait.

Antropoflóra alatt egyrészt azokat az egészen konkrét tereket értjük, ahol ember és növény egymásra utalva él: városi közparkokat, közösségi kerteket, balkonládákat, bonsai kertészeteket, a mezőgazdaságot, a nemzeti parkokat, vagy az új hibridekkel kísérletező biotechnológiai laboratóriumokat. Másrészről pedig arra a diszkurzív térre gondolunk, melyben metaforák, megszemélyesítések, illetve ideológiák mentén kialaktjuk a növényvilágról alkotott fogalmainkat.

A kisebbség – többség, immigráció – emigráció, demokrácia – diktatúra, közösség – egyén, társadalmi tér – személyes tér fogalompárok, melyek az emberi társadalomról való gondolkodásunkban központi szerepet töltenek be, a növénytársulásokra alkalmazva különös párhuzamokkal, tanulságokkal szolgálhatnak.

Gosztola Kitti, Klima Gábor és Tranker Kata külön-külön már évek óta foglalkoznak humán/botanikai együttállásokkal, legyenek azok emberi tevékenység által megcsonkított fák, vagy különböző fajokból összeálló városi gaz-telepek. A három mu?vész közös kiállítása új fejezetet nyit ebben a munkafolyamatban.

Az Antropoflóra tovább boncolja az emberi és növényi lét közti kapcsolódásokat. A növényvilág az emberihez viszonyított, metaforikus, megfeleltetésekre építő elképzelésén túl egyben felvázolja egy inherensen, minden emberi vonatkozástól mentesen értékes és megóvandó flóra képét is.

Szeptember 25-én 19:00-kor a kiállításhoz kapcsolódó olvasókört vezet Maja & Reuben Fowkes.