Széteső világ
2017. október 27. - november 25.
Megnyitó: 2017. október 26. 18:00
Az elsősorban videóműveiről ismert Eike fény-, hang-, és térinstallációkat is készít. Kiállításainak egyes elemei általában egymással összefüggő egységet alkotó művek, amelyek több aspektusból járják körbe a művész aktuális felvetéseit, jelen esetben az emberi életnek a virtualitásba áttevődő és ott az új kontextus szerint újraértelmeződő aspektusait.

Jelen kiállítás videókon, videóobjekteken, videóinstallációkon és elektronikus képeken keresztül igyekszik választ találni arra a kérdésre, hogy milyen a világ ma. Bár a cím megválaszolni látszik a kérdést, nem az elsőre negatívnak ható értelemben gondolja azt Eike szétesőnek, ez inkább utal annak rétegzettségére, ezáltal egyre nehezebb megragadhatóságára.

A műtárgyakon nagyvárosok köztereit, demonstrációkat és személyes pillanatokat láthatunk, melyeket a különböző digitális beavatkozások absztrahálnak, redukálnak, kimerevítenek vagy éppen felgyorsítanak. A módosítások következtében szétesnek a térbeli dimenziók, egymásra rétegződnek az idő síkjai.

A komplex technikai és precíz grafikai megoldások látszólagos racionalitása mögül felsejlik a valóság véletlenszerűsége, az, hogy milyen eseményeknek voltunk tanúi, és abból milyen emlékképek rögzültek a fejünkben és digitális hordozóinkon.