Adam Rzepecki
Monyók Ildikó töredék
2018. március 17. - április 12.
Megnyitó: 2018. március 16. 18:00
Megnyitja: Ujj Zsuzsi
A kompozíció alapjául az agyhullámaim felerősített és számítógépes program segítségével zenévé alakított aktívitása szolgál. A hét perces szeánsz alatt gondolataimban megpróbáltam visszaemlékezni Monyók Ildikó magyar énekesnő és színésznő életének tragikus időszakára.

A történet Kurtág György Samuel Beckett What is the Word op. 30b. című műve kapcsán vált közismertté. Az énekesnő egy baleset következtében mozgásképtelenné vált – s ami a fontosabb - elvesztette beszédkészségét.

Hihetetlen fizikai erőfeszítéssel és akaraterővel 7 év hallgatás után sikerült visszanyernie hangját. Beszélgetni mégsem tudott. A közelállókkal énekelve kommunikált.

A teljes beszédkészség visszatnyerése érdekében Kurtág György műveit énekelte. A zeneszerző ezt meghallva komponálta Ildikónak a Samuel Beckett What is the Word op. 30b. című művet 34 zenészre, 5 énekesre és narrátorra. A narrátor szerepét Monyók Ildikóra osztotta.

A What is the Word Samuel Beckett utolsó műve. A szerző afáziában szenvedett, vagyis olyan beszédzavarban, amelynek következtében sérül a beszédértés is. Beckett beszédképtelenségét tehát Kurtág kompozíciójában szembeállítota Monyók artikulációs beszédzavarával.

Művemben a rögzítet agyhullámaimon kívül felhasználom még Monyók Ilnikó Eltűnt világ című dalának s Kurtág György Kafka Fragments című művének rövid részleteit.

Adam Rzepecki