Beállítás
2019. október 12. - november 1.
Megnyitó: 2019. október 11. 19:00
Kurátor: Szabó Kristóf
Megnyitja: Szirtes János
Az interaktivitás egy új lehetőség a kortárs művészet területén. Az interakció performansz-művészet megjelenésekor került be a köztudatba. Az aktivitást kiváltó művészet, közelebb áll a térben és időben működő alkotásmódhoz, mint például a film vagy színház. A performanszra határterületként is tekinthetünk, összekötő kapocs a képző és az előadói művészet között.

Újabb tendenciákat figyelhetünk meg az egyre jobban elterjedt interaktivitásban. Olyan alkotásokról van szó, amik magával a nézővel teremtenek kapcsolatot, bevonzzák saját terükbe vagy az alkotási folyamatba. A művész nem saját testét használja érintkezési felületnek, hanem magát a tárgyat alkotja úgy, hogy képes legyen erre. Kísérletező műfajról van szó, a mainstream kultúrában is pedig kifejezetten népszerű. Köszönhető ez a digitális eszközök fejlődésének. A kinect a touchscreen és más különböző szenzorok, alapjaiban változtatják meg életünket.

Az itt látható művek installációk, amelyek különböző aspektusokban invitálják a nézőt, hogy kapcsolatba, interakcióba lépjenek a tárggyal. A kiállítás tárgya a fentiekben megvilágított tendencia művészeti bemutatása. Hol játékos, hol inkább gondolkodtató, de minden esetben a látogatóval egyfajta kontaktust teremt.

A setup, mint beállítási folyamat, állandó tevékenységünk. Környezetünkhöz vagy helyzetünkhöz finomítjuk, szinkronizáljuk eszközeinket, időnket. Technológiai létünk saját identitásunkat határozzák meg az eszközök és az azokkal kialakított kapcsolatainkon keresztül. A kiállított installációk kimozdítanak szokványos tárgyi kontaktusainkból és a művészeten keresztül új érzékelési lehetőséget tárnak fel.

Kiállító művészek: Antal István, Csizik Balázs, Dóra Ádám, Ejtech, Majoros Áron Zsolt, Molnár Judit Lilla, Pólya Zsombor, Szabó Kristóf - Kristoflab, Szabó Ottó (Robotto), Szász Attila, Tarr Kálmán