Maurer Dóra
Ahogy tetszik
2019. november 28. - 2020. január 10.
Megnyitó: 2019. november 27. 18:00
A Vintage Galéria kiállítása Maurer Dóra utóbbi években alkotott műveiből - a Quod libet, az Overlappings és az IXEKcímű sorozatok darabjaiból - mutat be egy válogatást.

A tárlat címe az életmű egyik legfontosabb műcsoportjára, a Quod libet-képek sorozatára utal. Bár a kifejezés zenei és festészettörténeti fogalmakat idéz, mégsem tekinthető konkrét művészettörténeti utalásnak, inkább vonatkozik egy alkotói módszerre és alapállásra, amelyet játékossággal párosuló kísérletezőkedv jellemez.

A művész érzékletesen utalt legújabb, minden korábbinál poétikusabb alkotásaira formatornaként. Az imaginárius térben lebegő alakzatokat akár egymásra hajló, egymással gyakran "reciprok" viszonyban lévő "színhártyáknak" is nevezhetjük, amelyek képzeletbeli mozgásai a komplementer színek és a hideg-meleg kontrasztok intenzív vibrálását vagy melankóliával teli harmóniáját hívják életre.

Maurer művészete leírható a mozgó síkok változó konstellációinak szabad játékaként - az életmű egésze egy következetesen kibontott konceptuális program megtestesülése, amely a látszat ellenére elsősorban nem képzőművészeti vagy matematikai, hanem inkább ismeretelméleti kérdésekből indul ki.

Dieter Honisch találó megfogalmazása szerint ugyanis Maurer Dórát "nem a művészet érdekelte, hanem a valóság és a valóság állandóan változó megnyilvánulása." A kiállítás "a valóság állandóan változó megnyilvánulásainak" új konstellációit mutatja be.

Az "ahogy tetszik" elve szerint egymásra és egymásba íródó, zenei partitúrákhoz is hasonlatos alakzatok mintegy a szemünk előtt "játsszák le" a formák születésének folyamatát, a formateremtés örömének dinamikus, mégis mozdulatlan képeit adva.

Fehér Dávid