George Legrady
Az állókép folyamatossága
2020. február 28. - április 24.
Megnyitó: 2020. február 27. 18:00
Megnyitja: Kozma Zsolt
A magyar származású, Kanadában felnőtt, Kaliforniában, Santa Barbarán élő, alkotó és tanító George Legrady életművének központi kérdése, hogy hogyan formálják a kultúrát a digitális médiumok. Fotóalapú művei, interaktív média installációi és számítógéppel generált adatvizualizációi az utóbbi évtizedek képalkotó és feldolgozó módszereivel hagyományos fotográfiákból és digitálisan generált látványokból létrehozható képi anyagok esztétikáját, reprezentációs és narratív potenciálját kutatják.

Az Inda Galéria kiállítása mindezeken belül a történeti narrációt, a személyes emlékezetet, a nézőpont jelentőségét, annak időhöz és térhez kötöttségét vizsgáló munkákból válogat. Lentikuláris printekben, állóképekből előálló videókban és interaktív videóinstallációban, valamint számítógéppel szeletelt archív képekben vetülnek egymásra és egymás mellé Magyarországhoz köthető archív anyagok a harmincas-negyvenes évekből, a hetvenes évek kanadai-magyar emigráns lét egy jellegzetes, rendszeresen ismétlődő pillanatáról illetve a mából.