RYXPER1126AE
2020. március 24. - április 26.
Megnyitó: 0. 0. 00:00
A kiállítás 2020. március 24. és április 26. között, hétfő kivételével minden nap 16:00 és 22:00 óra között az alábbi linken látható:
trafo.hu/trafo_galeria/gaweda_kulbokaite

Dorota Gawęda és Egle Kulbokaite kiállítása egyszerre invitálja és izolálja a látogatókat, akiket a köztesség és az átmenetiség zónáiba vezeti be. A valós tér és az online tér közé, az anyag és az információ közé, a természet és annak generált leképzése közé, az elbeszélés és az elmélet közé, egyéni és kollektív tapasztalatok közé. A kiállítás kiindulópontja egy korábbi kollektív tapasztalat emlékét őrző illat volt; a művészek egy performanszának molekuláris replikája, illékony lenyomata. Ez az illat további elemekkel - organikus installáció, egy mesterséges intelligencia által generált videó, hang-installáció, objektek - kiegészülve egy különös, egyszerre organikus és fémesen rideg spekulatív környezetté változtatta a galéria magányosan maradt terét.

Az online térbe költözött kiállítást időlegesen elérhető performansz-dokumentációk, valamint a művészek által 2013-ban alapított Young Girl Reading Group projekt és a Trafó Galéria Hangover Reading Club sorozatának részeként két online megrendezett olvasókör egészíti ki. Utóbbihoz kapcsolódva a művészek összeállítottak egy szöveggyűjteményt is, mely olyan szerzők aktuális (vagy újra aktuálissá vált) elméleti szövegeit tartalmazza mint Paul B. Preciado (Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era), Ben Woodward (Slime Dynamics), Mary Douglas (Purity and Danger), Luciana Parisi (Abstract Sex), Margarida Mendes (Molecular Colonialism), Sara Ahmed (Queer Phenomenology), Karen Barad (Nature's Queer Performativity), vagy Timothy Morton (Queer Ecology).

Dorota Gawęda és Egle Kulbokaite: RYXPER1126AE

"Úgy tartják, hogy ha egyszer készülne egy videó a kiállításban, akkor a legkülönfélébb szereplők jelennének meg benne: kiállításlátogatók, egy olvasókör résztvevői, színészek, egészséges vagy a normától eltérő testtel rendelkezők. Ők mind fel vannak készülve arra, hogy a digitális rendszerben rögzítik őket; hogy navigátorokká válnak, hogy tájékozódással kapcsolatos információkat küldenek és kapnak a bőrük külső felületén keresztül. Így képessé válnak a kiállítás jelkészletének, valamint a magukba omló és a felsőruházat felületére kirobbanó történetek hordozóinak közvetítésére. A horror modoros esztétikájában ezek a testek állják a tekintetünket. A tekintetünket, amely vagy ésszerű távolságból közelít feléjük vagy éppenséggel látványossággá alakítja őket.

Elmondásuk szerint ez az elzárt doboz adja a jelenetek helyszínét. Ebben a lapos dekorációban a természet egy olyan mezőgazdasági fogalom keretei közé van zárva, ami egy rögzített, a termelésen alapuló kapcsolatban van a földdel. Ez az ábrázolásmód a 19. századi diorámák sajátja. Egy kamera teremti meg az ökológiai paradigma adatait. Ebben a térben a természet lehetséges értelmezései fedik egymást. A történet egymásra épülő rétegei összhangban vannak a táj/kép betöltésének sebességével."

Dorota Gawęda (1986, PL) és Egle Kulbokaite (1987, LT) Bázelben (CH) él és dolgozik. Szerteágazó művészeti gyakorlatuk különféle médiumokra - performansz, fotó, installáció, illat, szobrászat és videó - terjed ki. Gawęda és Kulbokaite a londoni Royal College of Art mesterképzésén végeztek 2012-ben, és 2013 óta dolgoznak együtt. Művészeti gyakorlatuk során különféle kollaborációkban dolgoznak, és szokatlan médiumokkal kísérleteznek.

Performanszaikban, objektjeikben és az általuk létrehozott környezetekben a nyelvi kifejezés korlátait és hiányosságát térképezik fel, valamint a nyelv általi megfoghatatlant kutatják - ezáltal arra buzdítva bennünket, hogy újragondoljuk a természettel mint egy történetileg rajtunk kívülinek tételezett dologgal való összetett viszonyrendszerünket.

Gawęda és Kulbokaite a YOUNG GIRL READING GROUP (2013-) projekt alapítói; a sorozat keretében több mint százötven olvasókört és performanszot szerveztek és tartottak az elmúlt években. A művészpáros jelenleg a YOUNG GIRL READING GROUP digitális archívumán dolgozik, melyet 2020 áprilisában indítanak útjára a koppenhágai ARIEL- Feminisms in the Aesthetics platformmal közösen.

Online kísérőesemények

2020/03/24 - 04/04
Dorota Gawęda és Egle Kulbokaite: YGRG159:SULK
A performansz közreműködői: Hara Kiri, Belle Santos, Petros Touloudis

A videó a YGRG159:SULK című, az ANTI - Athéni Biennále keretében 2018-ban bemutatott performansz dokumentációja. A SULK tere egy fiktív, mediatizált, a budoár történeti terére utaló, és a queer intimitás létrehozása érdekében újraformált sci-fi környezet. A YGRG (YOUNG GIRL READING GROUP) számára a testiség, a közös olvasás fizikai tere és a felhasznált technológia megtestesíti a nyelvet, performálja a szöveget, és bemutatja a materiálisból az immateriálisba, illetve az immateriálisból a materiálisba való átalakulás ellentmondásosságát, valamint a test és a környezet megélésének összetettségét. A test a technológián keresztül íródik újra, az olvasás aktusa nyilvánossá és testivé lesz, rávilágítva a szöveg, a test, a környezet és a technológia egymásrautaltságára és összefonódására. A queer olvasás porózusságából adódóan egy lapos, haszontalan, erkölcsvesztett és érzéki teret hoz létre, amely kizárólag tapasztalati úton és a tapasztalat számára jön létre.

A performansz szövege Ursula K. Le Guin, Margarida Mendes, Elvia Wilk, Donna Haraway, Sara Ahmed, Rosi Braidotti, George Eliot, Maurice Merleau-Ponty, Sarah Sharma, Octavia Butler, Olga Tokarczuk, Leslie Jamison, Richard Sennett, Timothy Morton, Hito Steyerl, Martti Kalliala és mások írásainak felhasználásával készült.

2020/04/04 11.30
Hangover Reading Club #7 - Folyékony testek

Az olvasókört Muskovics Gyula független kurátor vezeti.

A virtuális olvasókört a mi és a másik, a normális és az abnormális, valamint az élő és élettelen közötti határok felszámolására tesz kísérletet. A megbeszélésre kerülő szövegek angol nyelven olvashatók, a beszélgetés magyarul zajlik majd egy csoportos online beszélgetés keretében. A szövegeket és a technikai részleteket előzetesen e-mailen elküldjük az érdeklődőknek (a szövegekért, kérjük, a gallery@trafo.hu címre írjanak).

2020/04/05 - 04/18
Dorota Gawęda és Egle Kulbokaite: Tollasodás

A Tollasodás (Fledgling) (2019) című videó a párizsi Lafayette Anticipations Kaleidoscope Manifesto Fesztiváljának keretében bemutatott SULK III című performansz dokumentációján alapul.

A performansz előadói: Elena Marija, Albane Gayet, Luki von der Gracht

2020/04/18 (szombat) 11:30
YGRG 165 - Tisztaság és veszély

Az olvasókört Dorota Gawęda és Egle Kulbokaite vezetik.

A virtuális olvasókör alkalmával Mary Douglas Purity and Danger című szövegét olvassuk. A beszélgetés angolul zajlik majd egy csoportos online beszélgetés keretében. A szövegeket és a technikai részleteket előzetesen e-mailen elküldjük az érdeklődőknek (a szövegekért, kérjük, a gallery@trafo.hu címre írjanak).

2020/04/19 - 04/26 Dorota Gawęda és Egle Kulbokaite: Szellemidézés

A Szellemidézés (Conjuring) (2019) című videó a párizsi Lafayette Anticipations Kaleidoscope Manifesto Fesztiváljának keretében bemutatott SULK III című performansz dokumentációján alapul.