exindex
kiállítási ajánlat | megnyitók | aktuális kiállítások | külföldi kiállítások | kiállítóhelyek
  1. in english

«« vissza
Szacsva y Pál
Empire különböző színekben
2004. május 12. - június 27.
Megnyitó: 2004. május 11. 18:00
Kurátor: Timár Katalin
Megnyitja: Babarczy Eszter
2004-ben a Múzeum kis.termében folytatódik az a rezidencia-program, mely a tavalyi évben indult el és melynek központi témája idén a tér, illetve a tér fogalmának lehetséges értelmezései. A meghívott művészek némelyike ezalatt a tér, mint egy háromdimenziós közeg formálását érti, mások pedig ennek a fogalomnak a szimbolikus aspektusait vizsgálják különféle műalkotások létrehozásával és művészeti eseményeken keresztül.

Szacsva y Pál ez utóbbi lehetőséget választotta, amikor projektjét az utóbbi évek egyik legnagyobb hatású könyvére, Antonio Negri és Michael Hardt Empire (Harvard Univ. Press, 2000) című művére és a körülötte kialakult szellemi vitára építette fel. A XI. Kasseli Dokumenta, az 50. Velencei Biennálé és további mérvadó kortárs művészeti kiállítások kurátorai az utóbbi évek irodalmából leggyakrabban az Empire-t választották hivatkozásuk tárgyául vagy tekintették kiállításaik koncepcióját megalapozó elméleti alkotásnak. Okwui Enwezor szerint a Kasselban bemutatott munkák mindig annak a posztkapitalista és posztkolonialista globalizációnak a kontextusában is állnak, amelyet e könyv oly csodálatosan elemez. Hans-Ulrich Obrist a globalizációról írt egyik legkiemelkedőbb interpretációnak tarja a művet.

A képzőművészet területén tapasztalható élénk recepció mellett a politikai filozófia berkeiben is nagy visszhangra talált az Empire. A társadalomtudósok elemzéseikben pozitív észrevételek mellett kritikus megjegyzéseknek is hangot adnak. A könyv legfőbb erényét és legfőbb hibáját ugyanazon vonásaiban látják: a valóságtól való vakmerő elrugaszkodásban, költői és imaginárius potenciáljában. Vitatható kvalitásai mellett elvitathatatlan erénye viszont az Empire-nek – interdiszciplináris jellegének és a felvetett kérdések kimerítő körének köszönhetően –, hogy a körülötte kialakult vita különösen széles mederben folyik, alig hagy érintetlenül akár egyetlen, napjainkban meghatározó fontosságú társadalmi, gazdasági vagy kulturális problémát.

A kiállítás központi eleme az Empire-installáció. A kiállítóban kutatható és másolható lesz továbbá mintegy kétszáz, az Empire-t elemző tanulmány, esszé, recenzió és olyan, művészeti publikációkban megjelent, interneten is hozzáférhetővé tett írás, melyben hivatkoznak Negri és Hardt könyvére.
2B
ACB
Luk
M21
exindex 2000-2008
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány