exindex
kiállítási ajánlat | megnyitók | aktuális kiállítások | külföldi kiállítások | kiállítóhelyek
  1. in english

«« vissza
Battha Gáspár, Klima Gábor, Lázár Gábor, Szabó Dorottya
Város a fejedben
2010. december 1. - 2011. január 7.
Megnyitó: 2010. november 30. 20:00
Megnyitja: Polyák Levente
A Mental City - Város a fejedben című kiállítás a városi palimpszeszt olyan érzékeny olvasatait szándékozik bemutatni, amelyek a város ridegségét egy egyéni élménykészlet hozzárendelésével tompítják (vagy erősítik).

Fiatal művészek munkáit gyűjti egybe, akik a legfrissebb vizuális és auditív szókészlettel képesek elbeszélni az urbánus környezetből inspirálódó, annak érzéki tapasztalatát absztrahálva feldolgozó vízióikat.

A munkákban a várost, mint kiindulási pontot többszörösen felülírják a művészek emocionális egyéni valóságai. A konstruált táj intim átiratai, amik segítenek felderíteni olyan belső világokat, amik a megélt környezet mögött rejtőző hétköznapi transzcendenciák belátásával vezetnek önmagunk és életterünk megértésének mélyebb rétegeibe.

Szabó Dorottya Sodrás című animációs filmje egy "road-movie" a városi forgatagról. Egymásból születő és alakuló szubjektív formavilágba öntött benyomáshalmaz a fejünkben élő városról.

Klima Gábor az életkörnyezetét bemutató installációjában a fotográfia formanyelvén megfogalmazott városképe összetett módon jelenik meg, szubjektív léptékben térképezi fel a városi térhez fűződő mentális viszonyait.

Battha Gáspár munkája felkérésre, kifejezetten a kiállításra készül. A vetítőtérre egy helyspecifikus installációt készít, mely a hely architektúráján keresztül értelmez városérzékelési kognitív pszichológiai folyamatokat. A fizikai tereket az agyunk állítja össze a vizuális információk alapján. Ez azonban könnyen becsapható. A létező, épített terek kiterjedésére alapuló vetítés (mapping) egy újfajta, virtuális teret hoz létre. A város ismétlődő geometrikus alakzatainak befogadási sémáit, elménk alapvető szenzoros jelfeldolgozó rendszerét zökkenti ki a kis tér manipulálása.

Lázár Gábor kiállításra készített munkájában a városszerkezet, az egymást metsző utak és folyamatok hálózatai jelennek meg. Egy elsötétített térben, a halláson kívül minden szenzoros érzékelésünktől megfosztva, az általa generált hangérben épülhet fel a fejünkben személyes városértelmezése.
2B
ACB
Luk
M21
exindex 2000-2008
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány