exindex
kiállítási ajánlat | megnyitók | aktuális kiállítások | külföldi kiállítások | kiállítóhelyek
  1. in english

«« vissza
Világosan itt áll!
Az FKSE éves kiállítása
2012. november 11. - 2013. január 12.
Megnyitó: 2012. november 10. 17:00
Megnyitja: Roskó Gábor

flex
Mucsi Emese
Gondolatok egy láthatósági mellénybe kényszerült kiállításról
Az eddigi évek gyakorlatától eltérően most az volt az FKSE célkitűzése, hogy művész és kurátor tagjai csoportosan, tematikus blokkokkal jelentkezzenek és így a lehető legnagyobb szabadsággal határozzák meg a kiállításon megjelenő művészeti pozíciókat, tematikákat és műfajokat.

Az ideiglenes művészi közösségeknek egy-egy kurátort is fel kellett kérniük az együttműködésre, akik az általuk meghatározott elméleti mondanivaló kidolgozásával és elmélyítésével járulnak hozzá a komplex, különböző gondolatokat tolmácsoló tárlat létrejöttéhez.

A tárlaton hét kiállító csoport szerepel, a The Corporation, az enemá, az Ilona SE, a M.I.L.K., a News From the Future, a Sexyállat és a Rajzlapok.

A The Corporation (Borsos János, Lőrinc Lilla, Mátrai Erik, .page., Szenteleki Gábor, kurátor: Beöthy Balázs) kiállítása a Hosszabbítás projekt köré összpontosul, mely egy potenciális tömegsport, a „centizés” köztudatba való bevezetését célozza meg. A játékot a sportágban rendszeresített nyolc méter hosszú mérőszalaggal lehet játszani. A mérőszalagot egyik kézben tartva úgy kell a másikkal függőleges helyzetben egyre magasabbra húzni, hogy az ne törjön meg. Ha a szalag összecsuklik, a versenyző elveszíti a kört. A projekt csúcspontja a kiállítás záróeseményeként, 2013. január 12-én megrendezésre kerülő bajnokság, az ICA-D előtti amfiteátrumban.

Enemá – a Nemzeti Művészetért Alapítvány tiltakozik, tagjai egymás kurátorai lesznek.

Az Ilona SE csoport (Antal Balázs, Bogyó Virág, Budha Tamás, Fischer Judit, Hajdú Zsolt, Hatházi László, Hódi Csilla, Mécs Miklós, Szeleczki Rozi, Szemző Zsófia, Tábori András, kurátor: Fehérvári Tamás) a város és a vidék együttélésének, illetve ellentmondásának témáját jelölte ki magának. A csoport egy erre a kiállításra összeverbuválódott bővülő-szűkülő (főleg bővülő) társaságként szeretne működni, sok kisebb műalkotás, akció, köztéri esemény, népgyűjtés, háztáji dadaizmus létrehozásával, meglévő és új ötletek megvalósításával, egy-egy ötlethez újra és újra csoportosulva, kihasználva annak a lehetőségét, és szabadságát, hogy ennyien dolgoz(hat)nak együtt.

A M.I.L.K. csoport (Énzsöly Kinga, Navratil Judit, Rácz Márta, Szabó Eszter, Szenteleki Dóra, kurátor: Lovass Dóra) az FKSE várandós és kisgyermekes anyukáiból áll, mely azt hivatott vizsgálni, hogy milyen összetevőkből épül fel ma Magyarországon a nőkben az anyaság érzése, mind szubjektív és objektív, mind individuális és társadalmi szinten. A közös munka nem pusztán a különböző és a hasonló élmények, tapasztalatok összevetésén alapszik, hanem a gyermekgondozásvárandósság nehézségei mellett komoly kihívás is, mely lehetőséget ad a csoport tagjainak a kommunikációra, az alkotómunkára, és a szüléssel, anyasággal átélt érzések feldolgozására. A csoport tagjai saját belső élményeiket tematizálva hozzák létre műveiket, kerülve a feminista állásfoglalást vagy az egyéb ideológiai vitahelyzeteket. Élénken reagálnak azonban a gyermekvállalással kapcsolatos erőteljes üzleti jellegre, a kötelező kórházi szülésre, a negédes képi és tárgyi megnyilvánulásokra. A szülés, az anyaság és a gyermekvállalás élménye szükségképpen új és izgalmas élethelyzeteket teremt egy művész életében, a pozitív (szeretet és gyengédség) és a negatív (pl. fáradtság) érzések között ingadozva. Az öt művész öt különböző hangon szólal meg: harcos, álmodozó, meditatív-gyönyörködő, ironizáló, játékos.

A News From the Future (Szabó Péter, Szentesi Csaba, kurátor: Szalai Borbála) az ICA-D gyűjteményét használja. A kurátori koncepció nem kronologikus vagy tematikus szempontokat követ, hanem egy fiktív helyzetet jelenít meg: egy jövőbeli pillanatban a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet épülete elhagyatottan áll majd, melybe a hideg elől egy hajléktalan költözik. A hajléktalan a szintén magára hagyott művészeti gyűjtemény darabjait használja arra, hogy megteremtse a számára szükséges feltételeket, kizárólag a hasznosság és a praktikum szempontjait veszi figyelembe, a hátrahagyott gyűjtemény darabjaival próbál funkciót találni nekik. Az adott pillanatban a hajléktalan és a műtárgyak ugyanolyan függési viszonyban állnak egymással. A művekhez rendelhető funkciók megtalálása nemcsak e fiktív jövő embere számára jelenti a túlélés alapját, hanem a műtárgyak életben maradásának is nélkülözhetetlen feltétele.

A Rajzlap a Klorofill független kiadó által 2007 óta megjelentetett tizenöt, – Fodor János, Szörényi Beatrix, Mécs Miklós, Fischer Judit, Horváth Tibor, Josef Bolf, Eva Kot'átková, Société Réaliste (Gróf Ferenc – Jean-Baptiste Naudy), Sugár János, Jan Serych, Szabó Dezső, Vándor Barnabás és Vándor Csaba, Gerhes Gábor, Svätopluk Mikyta, Szinyova Gergő műveit tartalmazó, – limitált példányszámú zine-t helyez el a térben. A sorozat a rajz műfajának van szentelve. A zine-ek egy művész vagy csoport alkotásait tartalmazzák, mindenféle szöveges magyarázat nélkül; így a rajzok önmagukban tudnak érvényesülni, sokszorosított műtárggyá válni.

A sexyállat csoport résztvevői (állatszakértők: Bucsi Árpád, Dallos Ádám, Karácsonyi László, Máriás István aka Horror Pista, Romhány Veronika, állatgondozó: Csizek Petra) az ember és az állat több ezer eves együttélése folytán megtapasztalt viszonyokat és a kölcsönös egymásra hatásokat vizsgálják, valamint ösztönös viselkedési stratégiákra kínálnak példákat. Munkáikra a vadság, a játékosság és a fékezhetetlenség mellett a magamutogatás és szexuális túlfűtöttség is jellemző.
2B
ACB
Luk
M21
exindex 2000-2008
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány