exindex
kiállítási ajánlat | megnyitók | aktuális kiállítások | külföldi kiállítások | kiállítóhelyek
  1. in english

«« vissza
Ujházi Péter
Ne féljetek!
2012. december 7. - 2013. január 12.
Megnyitó: 2012. december 6. 18:30
Megnyitja: Nagy T. Katalin
Ujházi Péter majd öt évtizedre visszatekintő munkássága sajátos színfoltja a magyar művészeti szcénának, melyben bár felfedezhetünk különböző korszakokat, a jellegzetes festésmód és motívumrendszer egy sűrűn szőtt, gazdag mítoszként fogja körül az életművet.

Ujházi eredendően a valóságból indul ki, élete hétköznapi történéseire reagál, képeit akár naplófeljegyzéseknek is tekinthetjük, mégis messze eltávolodunk a realitás biztos alapjaitól.

A nézőpontok és perspektívák változtatásával kihúzza lábunk alól a talajt és egyszeriben egy szürreális, furcsa lényekkel benépesített, örvénylő világban találjuk magunkat.

Élénk színek, vázlatos, mégis karakteres alakok, különös állatok, vasúti sínek, zsúfolt utcarészletek kavarognak. A már megszokott terek az elmúlt években szó szerint kozmikussá tágultak: újabban bolygók és naprendszerek találkozása, sőt ütközése elevenedik meg előttünk.

Az art brut nyersességét és a gyermekrajzok őszinteségét magukon viselő képeket nézve hétköznapi történetek tanúi vagyunk, melyek mögött komoly társadalomkép és világról alkotott személyes kritika olvasható le.

Ujházi mesél nekünk, - úgy, ahogy a régi beavatottak meséltek a közösségnek -, arról, hogyan látja felgyorsult, kaotikus világunkat, visszás emberi kapcsolatainkat, a külvárosok sivár architektúráját, a természet és bolygók pusztulását.

A hétköznapi jelenetek mögött megbújik a közös emlékezet. Legyen a téma konkrétabb történelmi pillanat - pl. Jellasics futása (1973) -, vagy adott esetben tágabb szociális környezet - Angyalföld (2012)-, az egyéni asszociációkon túl a képek múltunk és hagyományaink lenyomatait is őrző, egyetemes jelentés hordozói.

Ennek fontos részét képezik a különféle egyszerű, néhol banálisnak tűnő mondatok - ne féljetek, megyek-jövök, nem csüggedek, stb., melyek az ábrázolt jelenetekkel összefüggésben mágikus ráolvasás-szövegekként hatnak. Varázsszavak, amik a képek védelmén túl talán világunk fenntartásáért is közreműködnek.

Így, bár Ujházi fellebbenti előttünk a negatív véget, még nincs minden veszve, ahogy az egyik kiállított kép, valamint a kiállítás címe is sugallja: Ne féljetek!
2B
ACB
Luk
M21
exindex 2000-2008
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány