A java csak most jön…

2022. március 17. – április 29.
MegnyitóOpening: 2022. március 16. 19:00

A Glassyard legújabb csoportos kiállítása négy olyan művész munkáit fűzi össze egy organikus és komplementer narratívába, akiknek alkotói gyakorlata az identitásuk megéléséből és léthelyzetük körülményeiből szükségszerűen és erőteljesen kikivánkozó válaszként is értelmezhető.

Mind a négy alkotó munkájára jellemző a gazdag, organikus, burjánzó esztétikum, biomorfikus absztrakció érzékeny részletekkel, személyes témákkal, amelyek sokszor a nehezen megélt valóságon akarnak felülkerekedni. Mindannyian olyan kreatív energiákat csatornáznak művészi alkotásaikba, amelyeket máshol nem igazán élhetnek meg és amelyeknek egy személyes, elfojthatatlan önkifejezési kényszer a szünet nélküli belső forrása.

A Glassyard galériában látható intuitív módon összeállt műtárgy-konstelláció bíztatásaképp is értelmezhető azok számára, akik hasonlóan gazdag és bátor kifejezési formákkal kísérleteznek, legyen szó a heteronormatív rendszer elleni küzdelemről, a kisebbségek elnyomásának problematizálásáról vagy az absztrakt, láthatatlan, külső erőkre és a társadalom egészére adott egyéni válaszokról.