Azt álmodom, amit akarok

2022. december 2. – 2023. február 4.
MegnyitóOpening: 2022. december 1. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Fabényi Júlia

Somody Péter egyéni kiállítása a festőművész legfrissebb műveiből válogat, amelyek az alkotó által az elmúlt években kijelölt irányvonalakkal és festészeti érdeklődéssel mutatnak folytonosságot. Somodyt továbbra is a színek és a formák kapcsolata, a különböző felületi, anyagi minőségek által keltett érzetek, az előtér és a háttér viszonya foglalkoztatják. Legújabb műveit egyre élénkebb, bátrabb színek kontrasztjaival élő kolorit jellemzi. Művein a felfokozott színélmény letisztult, redukált formakészlettel társul.

Somody Péter eklektikus képfelfogása különböző absztrakt festészeti magatartások és megközelítések szintetizálására tesz kísérletet. Komplex esztétikai szemlélete és változatos festészeti eszközkészlete ily módon magával a képiséggel, a vizuális percepcióval és annak határterületeivel, a médium adottságaira való reflexió lehetőségeivel foglalkozik. A hordozó határait, a kép belső szerkezetét, a hieretikus kompozíciós elveket, a festmény által kiváltott különbözi érzéki minőségeket vizsgáló alkotásai alapvetően egy hagyományos képfogalomból indulnak ki, amelyből bizonyos alapelveket meg is őriz, miközben felülírja és fellazítja a tradicionális ábrázolásmódok szabályszerűségeit.