Ctrl + ↑ for Coyote Time

Kiállítás és eseménysorozat

2024. március 23. – április 7.
MegnyitóOpening: 2024. március 22. 19:00

Kiállító művészek: Bassam Al-Sabah, Hollow (Muskovics Gyula, Páll Tamás, Szeri Viktor), Denis Kozerawski, Lawrence Lek, Paula Malinowska, Tabitha Nikolai, Sin Wai Kin

Lenézünk, és észrevesszük, hogy túlfutottunk a szikla peremén, alattunk a mélység. Mit tegyünk? Mit tehetünk egyáltalán? Nincs véletlenül erre egy billentyűparancs?

A Ctrl+Up for coyote time című kiállítás ebből a felfüggesztett pillanatból továbblendülve arra keresi a választ, hogy elképzelhetők-e olyan – digitális vagy fizikai – világok, ahol dekonstruálhatóak és újragondolhatóak azok a szabályok, amik mentén „játszunk”. Ahol a videójáték hegemón logikája és a csődöt mondott normatív célok meghaladhatóak, ahol az adottnak elfogadott szabályrendszerek újragondolhatóak, ahol az egyéni és a közösségi – egyszerre politikai és mélyen személyes – tapasztalatok megélhetőkké válnak.

A kiállított művek kérdéseket vetnek fel a mainstream videójáték életünk mindennapi rutinjait meghatározó logikájával, és a későkapitalizmus olyan jellegzetes eszközeinek sajátságos kihívásaival kapcsolatban, mint a gamifikáció és képzeletbeli digitális világok építése. Meg lehet-e zavarni, szét lehet-e szedni és újra lehet-e alkotni ezeket úgy, hogy szembemenjenek azzal a rendszerrel, amely létrehozta őket? A kiállítás a folyamatosan egymásba oldódó digitális és a fizikai valóság közötti réseket és határokat keresi, valamint a hegemón játék queer és transz módszereken és stratégiákon keresztül való dekonstrukciójának lehetőségeit vizsgálja, azzal a céllal, hogy közelebb vezessen ahhoz a ponthoz, ahol a szikla szélén túli kimerevített pillanatban tovább lebegünk, és ahol egy következő ugrás lehetségesnek tűnik.

Részletes program:

>> 2024/03/22, PÉNTEK <<

19:00 Megnyitó és kurátori tárlatvezetés
[Ingyenes esemény, angol nyelven]

20:00 – 21:30 No Fun Collective (Maxine Vajt) > Read’n Play
Performansz-előadás
Helyszín: Trafó Galéria

A videójátékok eszközök. Az elnyomás, a menekülés, a kapitalizmus, az ellenállás és a felfedezés eszközei is. A Read’n Play egy performatív előadás, amely közösen játszott videójátékokból kiindulva a queerség és faji kérdések összefüggéseit járja körül. Az előadás kitér a “Másikká tétel” jelenségére is, arra, hogy különféle online játékokban hogyan mutatták be a  „Másikat”, és hogy ennek a reprezentációnak milyen valós, a popkultúrán messze túlmutató hatásai vannak. Az előadás keretében megvitatjuk, hogy miért van az, hogy a játékok alkotói elsősorban fehér, cisz heteroszexuális férfiak, hogy mit tanulhatunk a munkáik elemzéséből, valamint a kirekesztettekkel való közös játékból.

Fontos: A közös játék miatt, kérjük, hozd magaddal laptopodat, ha teheted!
[Ingyenes esemény, angol nyelven]

>> 2024/03/23, SZOMBAT <<

17:00 – 18:30 Önvezető workshop a Gondolat Generátor (a Trafó művészetközvetítő csapata) vezetésével
Helyszín: Trafóklub és Trafó Galéria

A Ctrl + ↑ for Coyote Time című kiállítás a mainstream videójáték életünk mindennapi rutinjait meghatározó logikájával kapcsolatban vet fel kérdéseket, keresve a folyamatosan egymásba oldódó digitális és fizikai valóság közötti réseket. “Érteni fogom akkor is ha soha nem játszottam videójátékokkal? Tudok majd kapcsolódni a felkínált témákhoz? Tudom-e majd olvasni a kiállítás nyelvét ha nincs semmilyen előzetes háttér ismeretem? Egyáltalán mi fog történni velem ezen a kiállításon?”

A Gondolat Generátor legújabb programja ilyen és ehhez hasonló mindennapi szorongásokra keresi a választ, ami eltöltheti az embereket bármilyen alkotást nézve, befogadva, szagolva vagy csak a környezetében tartózkodva. A workshop keretein belül a résztvevők kisebb csapatokat alkotva vehetnek részt egy önvezető túrán. Az alkalom célja kifejezetten az, hogy előzetes tudás nélkül játékos értelmezési keretet és személyes kapaszkodókat találjunk a gamifikációt és képzeletbeli digitális világokat tematizáló kortárs művészeti kiállítás befogadásához. Az alkalom végére a résztvevőknek lehetőségük nyílik rá, hogy létrehozzanak egy performatív vezetést a kiállítótérben és megfogalmazhassák saját viszonyaikat a műalkotásokhoz.

Az eseményen való részvétel Színházak Éjszakája karszalag megvásárlásához és regisztrációhoz kötött. Regisztálni az alábbi linken lehet: https://budapestiszinhazakejszakaja.hu/
[A program magyar nyelven zajlik.]

17:30 – 18:30 Zoyander Street performansz-előadása
Helyszín: Trafóklub

A várakozás általában elég bosszantó. Néha úgy érzi az ember, hogy inkább pucolna ablakot, minthogy a postán várakozzon. De mi van akkor, ha a várakozásnak látszólag sosincs vége ? Ha hosszú covidban szenvedünk, és úgy tűnik, állapotunk egyetlen orvost sem érdekel? Amikor a neurodivergenciát rendszeresen félrediagnosztizálják? Amikor a nemváltás előfeltételét jelentő terápiához való hozzáférés nem elérhető a számunkra, vagy elképzelhetetlenül  távolinak tűnik? Zoyander Street Cis Penance című játékának interjúalanyai számára a fenti jelenségek közül egy vagy több dologra való várakozás életük meghatározó tapasztalata. Bizonyára nem idegen érzés ez a magyar transz emberek számára sem, akiknek a terápiára való várakozási ideje 2020 óta a végtelenségig meghosszabbodott. A performatív előadás végigvezet bennünket a neurodiverzitás és a nemi sokszínűség, a betegség, a testtel kapcsolatos normativitás, a düh generatív formái és a hozzáférhetőség kérdésein, és felvillant olyan stratégiákat, amelyek segítségünkre lehetnek abban, hogy a várakozás idején megvédhessük magunkat a hatalom nyomásától.
[Ingyenes esemény, angol nyelven]

18:30 – 19:30 Nemes Z. Márió tárlatvezetése

Nemes Z. Márió (1982) költő, kritikus, esztéta, az ELTE BTK MMI Esztétika Tanszékének oktatója. Rendszeresen tart kurzusokat a videójáték esztétika témájában. Kutatási területei közé tartozik a kortárs irodalom és képzőművészet viszonya, a populáris kultúra, a filozófiai antropológia, az antropológiai esztétika és a poszthumanizmus. 2013-ban védte meg az Esztétika és antropológia – Az antropológiai színrevitel mint esztétikai dehumanizáció című doktori dolgozatát, mely ugyanabban az évben megkapta a Magyar Filozófiai Társaság Cogito-díját. A Telep csoport és a Technologie und das Unheimliche kultúraelméleti fanzine és alkotói kollektíva alapító tagja. Költői tevékenységéért Sziveri János-díjat (2015), Hazai Attila Irodalmi Díjat (2019), Csáth Géza-díjat (2021) és Baumgarten (2022) emlékdíjat kapott.
[Ingyenes esemény, magyarul]

19:30 – 21:00 Élő játék Tabitha Nikolai-jal
Helyszín: Trafóklub

Miért nincs több weboldal? Csak egyik platformról a másikra ugrálunk, és így csak ritkán merülünk el valóban az interneten. Ezekben a körülkerített kertekben bolyongva túltelítődtünk, és – talán a megértésre való vágyunkból és az elszigeteltség elleni hiábavaló küzdelmeinkből adódóan –  különféle kis közösségekhez csatlakoztunk: queer transz AuDHD-sok, kelet-európai cottagecore lányok, new ager jógás non-GMO influenszerek, a gyerekrablásos összeesküvés-elméleteket vallók globális elitjének szub-szubkultúráihoz… Lehet, hogy paranoiásak vagyunk, de vajon tényleg alaptalanok-e a félelmeink? Biztonságra lelhetünk-e a meg-megrepedező Web 3.0 réseiben? Hol húzódik a határ a biztonságos digitális terek és a veszélyes összeesküvések közege között? Tabitha Nikolai munkája a fenti kérdésekkel foglalkozik, melyeket az ő játékait élőben játszva fogunk megvitatni. Tabitha Nikolai az esemény keretében egy olyan utazásra invitál bennünket, amely a berlini Szexológiai Intézettől, elégetett archívumoktól és a történelem elfeledett szegmenseitől egy bukott szálloda – az internet allegóriájává átlényegült – szobájáig vezet.
[Ingyenes esemény, angol nyelven]

>> 2024/03/24, VASÁRNAP <<

14:30 – 17:30 No Fun Collective (Maxine Vajt) > Workshop az elnyomó narratívákkal szemben
Helyszín: Trafó Galéria

Miért van az, hogy a történetek, amelyeket magunknak mesélünk, mindig konfliktusok köré szerveződnek? Miért van egy egyértelmű jó és egy rossz fél, és miért mindig az egyikük győzedelmeskedik? Valószínűleg nincs még egy kevésbé ambivalens narratívákkal átitatott terep, mint a videójátékoké. Lődd le a rosszfiúkat, mentsd meg a hercegnőt, mentsd meg a világot, hódítsd meg a világot…
Az elnyomó narratívákkal szembeni workshop alternatívát kínál. Mi lenne, ha kezdet, vég és konfliktusok nélküli, a különböző csoportok sablonos ábrázolását mellőző  történeteket fabrikálnánk? A workshop során megnevezzük, dekonstruáljuk és újraépítjük a saját magunkra vonatkozó sztereotípiákat, és végül egy rövid játék elkészítésével visszafoglaljuk illetékességünket.

Fontos: A workshopon való részvétel nem igényel semmilyen, online játékokkal kapcsolatos előzetes tudást. A részvételhez, kérjük, hozd magaddal saját laptopodat.
[Ingyenes esemény, angol nyelven]

18:00 – 18:45 Kőszeghy Ferenc tárlatvezetése
Helyszín: Trafó Galéria

Kőszeghy Ferenc irodalmár, újságíró. Az ELTE BTK 1945 utáni magyar irodalom program doktori hallgatója és a Mérce újságírója. Kutatási területe a kortárs magyar irodalom és a digitális kapitalizmus. A Mérce Filmklub állandó házigazdája, a Szájensz Szeánsz szervezői csapatának tagja, a Helyzet Műhely tagja, az Eötvös Collegium öregdiákja. Korábban tagja volt a Késelés Késsel kritikusgárdájának és a Szikra Mozgalomnak.
[Ingyenes esemény, magyarul]