Dodeka Reunion

2022. november 3. – november 11.
MegnyitóOpening: 2022. november 2. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Szabó Attila

Orosz Klára művészetét a tér és annak kiterjesztése, élményként való megélése jellemzi. Munkái nagyméretű szobrok és installációk – általában funkcionális és szobrászati elemeket tartalmazó rendszerek, melyek a vizualitás és a különböző téri élmények megtapasztalására, a művek és a befogadó közti éles határvonal feloldására helyezik a hangsúlyt és interaktív közeggé alakítják át a galéria terét.

Közel hat éve foglalkozik a szabályos platóni testek újra értelmezésével és azok szobrászati interpretálásával. Munkái a jelenkor művészeti nyelvén kontextualizálják, értelmezik, modellezik és újra összekötik a több évezredes eltérő diszciplínákat.

Jelen kiállítás fókuszában ismételten a dodekaéder, ötszög oldalú szabályos test áll. Az alkotó az objektek sokszorosításával, százötven dodekaéderből álló struktúrával tölti be a galériát, melynek terében különböző térbeli moduláris egységek jönnek létre. A modulokból kisebb és nagyobb elemcsoportok rendszerét hozza létre, amelyek néhol feltorlódnak, besűrűsödnek, valahol teljesen betöltik a teret, máshol pedig reduktívabb módon jelennek meg a nézőknek teret adva, hogy besétálhassanak az installációba és azt fizikálisan is megtapasztalhassák.