Ellenmozgó szekvenciák

2001. november 23. – december 31.
MegnyitóOpening: 2001. november 22. 19:00

a C3 Galéria weboldala

Ellenmozgó szekvenciák

Két stroboszkópikus vetítő egy filmszalagot forgat, a lámpák ütemesen villannak fel. A képek két, egymással szemközti falra vetülnek. A vetítőgépmotorok sebessége összehangolt: az egyik tekercseli a filmet, a másik csupán átfuttatja. Sebességük nincs összhangban a projektorlámpák felvillanásával, az ellentétes ütemezés miatt a képsorozatok egymáshoz képest poliritmikusan eltolódnak. A rövid felvillanás és a szinkronizálatlan filmsebesség révén soha nem ismétlődő szekvenciák alakulnak ki. A vetítőgép kattogása, a motor zúgása és a stroboszkóplámpák pattogása komplex polifón hangkulisszát hoz létre.

A képeken ismeretlen helyek fotói. Pillanatfelvételek városi emberekről, repülőtereken, játéktermekben, a semmiben. Alvó emberek a villamoson, a parkban vagy szürreális játéktájakat bámulva. A fotók eltérő ideig láthatók, így alakul ki a film kompozíciója. Rövid pillanatokra mozgóképpé állnak össze a szekvenciák, például mikor egy ázsiai asszony a kamera felé tartja a kutyáját. A fotókat néhol szövegek tagolják, melyek egyszer egész mondatokként, máskor különálló szavakként villannak fel.

A kiállítás a Nyugat-keleti diván — művészidentitás a 21. században című rendezvénysorozat keretében kerül bemutatásra.

Rosa Barba weboldala: http://www.rosabarba.com/