Ember / Természet

2002. május 17. – június 11.
MegnyitóOpening: 2002. május 16. 19:00

A horvát származású Maja Fowkes és angol származású férje – mindketten művészettörténészek – évek óta élnek Budapesten. Horvátországi kiállításaik és több kisebb magyarországi prezentációjuk után a most tavasszal megvalósuló kiállítás első nagyobb szabású budapesti munkájuk.

Fontosnak tartjuk a nyugat-európai tendenciák mellett a környező országok – a Magyarországéihoz sokszor hasonló gyökerekből, tapasztalatokból táplálkozó – kortárs képzőművészetének bemutatását is (pl. Vulgata – a nemzeti önreprezentáció ljubljanai esettanulmánya, 2001. november). Horvátország helyzete sok szempontból hasonló hazánkéhoz, ám az elmúlt évtized ott lezajlott eseményei talán fokozottabban tudatosították a horvát művészekben az ember-természet viszony tisztázásának szükségességét, az emberi természet soha fel nem mérhető mélységeit és erejét.

Manapság létezik egy erősödő tendencia a művészetben, amely a spirituális formák keresésében és az etikai értékek újrafelfedezésében nyilvánul meg. Az Ember / Természet kiállítás ebben a keresésben segít.

Ember / Természet: e kifejezésben több lehetőség is rejlik. Először is felidézi azokat a különböző, néha teljesen ellentétes jelentéseket, amelyek e szavakhoz kapcsolódhatnak, ugyanakkor rávilágít arra a zavaros, ám élő kapcsolatra, amely az emberek és a természet között létezik. A kifejezés harmadik aspektusa az agyonvitatott “emberi természet”-gondolat, amellyel kapcsolatban a két alapvető álláspont kialakítása Voltaire és Rousseau nevéhez fűződik.

Egyre tisztábban kirajzolódik, hogy a környezeti bizonytalanság korában élünk. A közép-európai országokkal együtt Horvátország is szembenéz a kihívással, amelyet az ország természeti egészségének és kulturális sokféleségének megőrzése jelent a globalizáció korában. Baudrillard szellemében: az emberek veszélyben érzik magukat amiatt, hogy elvesztik a kapcsolatot a természeti környezettel és a helyi életmóddal.

A kérdés: vajon a művész képes-e konstruktív szerepet felvállalni a kortárs társadalomban, és egyfajta jelzőtűzként figyelmeztetni az embereket. A kiállított művek a környezethez való természetes és természet-ellenes, beavatkozó magatartásformákra, a nemek és kultúrák közötti különbségekre, a jellegzetességekre és ezek elfogadásának szükségességére mutatnak rá. Annak tudatosítására tesznek kísérletet, hogy mennyire törékeny a természet egyensúlya, milyen fontos a helyi életstílus, és hogy ezek kialakítása, megőrzése csak tőlünk függ. Mindez megköveteli, hogy az emberek benézzenek a globalizáció felszíni jelenségei mögé és megsejtsék, felfedezzék az egyetemes emberi értékeket.

A kiállítás megnyitója egyben a Galéria tavaszi évadának utolsó eseménye. Ezért, és az ideérkező horvát művészek tiszteletére szeretnénk ezt az eseményt egy partyval emlékezetessé tenni, amelynek a Galériával szomszédos Trafó Bár Tangó ad otthont, és amely lehetőséget teremt a művészekkel és a kurátorokkal való személyes beszélgetésre is. Zene: DJ RadioEdit