Every Bite is a Story

2023. január 13. – február 24.
MegnyitóOpening: 2023. január 12. 18:00

Batykó Róbert (1981) az acb Attachment terében megvalósuló, önálló kiállításán legfrissebb kollázs-sorozatából mutat be egy válogatást. A művész a műcsoport megvalósításába 2022-ben vágott bele, festészeti programjával párhuzamosan.

Batykó az utóbbi években viszonylag ritkán mutatott be papíralapú műveket, hiszen festményei előtanulmányait munkamódszeréből fakadóan is jellemzően számítógépen hozza létre. A művész új kollázsainak egyik különlegessége az alapanyaguk, amelyek között élelmiszer-, és gyógyszeripari csomagolásokat, valamint videókazetta és vinyl borítók részleteit is megtalálhatjuk. Batykó Róbert festészeti programjába a kollázsok ezeknek az anyagoknak a felhasználása mentén is bekapcsolódnak, ugyanis ezek már 2015-2016-os, csomagolóanyagokat feldolgozó képsorozatában is megjelentek.

Az új művek folytatják Batykó 2022-es festményciklusának egyre játékosabb figuralitását is, ráadásként bizonyos tekintetben felidézik a művész még korábbi, szeméttel foglalkozó képciklusát is. A kollázsok talán abból a szempontból jelezhetnek változást Batykó művészetében, hogy az erős digitális inspiráció után mintha újra az analóg, kézzelfogható anyagok felé fordulna a művész, ez pedig egy, a korábbiaktól eltérő komponálásmódot is igényel.