Gyep / tégla

Város és természet viszonya

2008. augusztus 28. – szeptember 10.
MegnyitóOpening: 2008. augusztus 27. 20:00
KurátorokCurators: Lovass Dóra, Szalai Borbála
A városi életforma, a természettel való közvetlen viszony megszűnése, a lakótér/élettér otthonosságának elvesztése és ezzel párhuzamosan a már közhelynek tekinthető kötelező városi civilizációs ártalmak erősödése olyan feszültséggel teli viszonyt eredményez, amelyre több kortárs művész keresi a választ.

A kiállításon szereplő fiatal művészek munkái egy, a városi létforma negatívumaihoz kapcsolódó újfajta viszonyt vázolnak fel. Egy olyan lehetséges megközelítési módot körvonalaznak, mely nem a város szürkeségét, anti-humánus jellegét hangsúlyozza, hanem a mai városlakó modernitás-tapasztalatát kezeli aktívan és ironikusan.

A bemutatott alkotások különböző stratégiákat vázolnak fel. Állandó léptékváltások, a város és a természet elemeinek felcserélése jellemzik a kiállítást. A városi betonrengeteg esztétikai kijátszásának lehetünk szemtanúi olyan festményeken, fotókon, videókon és installációkon, amelyek humoros, ironikus módon reflektálnak a város és az ember viszonyára, a természet hiányára és az elvágyódás lehetőségeire. Az alkotásokban megmutatkozó város és természet játékosan egymásnak feszülő kettőse egyszerre fedi fel a művészek e fiatal generációjának saját környezetéhez való újfajta viszonyát, valamint a természethez való tipikusan urbánus hozzáállást.