helyspecifikus

ideiglenes installációk és interaktív munkák budapesti köztereken

2005. április 30. – május 29.
MegnyitóOpening: 2005. április 29. 18:00
KurátorCurator: Barbara Hindahl
A „site specific / hely specifikus” egy non-profit kiállítás projekt, amely Budapest közterületein és egyéb, közfunkciót ellátó helyszínein jelenik meg. A projekt koncepciója a város közvetlen megtapasztalásával, a városlakók és köztük található, általuk teremtett viszonylatok, helyzetek bevonásával valósul meg. A résztvevő művészek mindegyike érdeklődik a művészet és a mindennapi élet összekapcsolása iránt. Különböző mondanivalóval és különböző művészeti pozícióból, egy kísérleti zenész és 5 képzőművész próbálja megváltoztatni a mindennapi élet egy-egy szegmensét.

Az események valós helyszíneken, valós időt és valós történéseket foglalnak magukba, folyamatokat indítanak el, vagy próbálnak befolyásolni az emberek mindennapi életében. A beavatkozások gondolkozásra késztethetnek, feltörhetik a cselekvések és észlelések megszokott sémáit. Ebben az esetben a művészet beavatkozást jelent.

Maki Takano, hans w. koch, Veronika Witte, Barbara Hindahl munkái azon az elven alapulnak, miszerint nincs művészet szereplő nélkül, vagyis a szemlélő maga is szereplő. Mások, így An Seebach beavatkozásai látható rejtett struktúrákat hoznak létre, Werner Degreif munkái pedig az érzelmek és a gondolkodás privát szférájára utalnak – mindkettő meghatározó a közösségi élet karakterére nézve és előfeltételei a gyakran megtagadott nyílvános működésnek/létezésnek.

http://www.c3.hu/~ligal/302.html