Moszkva tér (Gravitáció)

Köztéri képzőművészeti kiállítás a Moszkva téren és környékén

2003. május 16. – június 29.
MegnyitóOpening: 2003. május 16. 18:00

A kiállítás a Moszkva teret – Budapest egyik legösszetettebb nyilvános terét – tekinti konkrét és átvitt értelemben vett kiindulási platformnak. Célja, hogy a köztér, illetve a köztéri művészet (public art) fogalmát a mai magyar és nemzetközi társadalmi és urbanizációs helyzetben vizsgálja, és felvesse azok újraértelmezési lehetőségeit. Mit jelenthet ma “művészetet vinni az utcára”? Hogyan célozható meg egy szélesebb közönség a kortárs művészet eszközeivel? Milyen irányba tágíthatóak a kortárs művészet határai?

A projektet egy interdiszciplináris workshop készítette elő 2002. november végén. Ennek keretében a köztéri művészet mai helyzetét vitatták meg társadalomtudósok, építészek, kurátorok és művészek. A workshop célja az volt, hogy pontosítsa a fogalmakat és felmérje, hogy milyen előzményei vannak a témának a hazai és a nemzetközi művészeti diskurzusban.

A kiállításra felkértünk 4 külföldi és 4 magyar művészt korábbi, a köztéri vagy a köztér fogalmára fókuszáló alkotásaik alapján, a további résztvevőket pedig pályázat alapján választottuk ki. A 39 beérkezett pályázat közül egy 5 tagú szakmai kuratórium választotta ki azt a tizet, amelyet kiállításra érdemesnek tartott. A kiválasztott művek között – nagy örömünkre – határainkon túl élő magyar vagy magyar kötődésekkel rendelkező művészek munkái is szerepelnek, amelynek köszönhetően tovább bővülnek a téma lehetséges megközelítései.

A művek egy része a köztérre, nagyobb része konkrétan a Moszkva térre, mint speciális köztérre reflektál. A művészek a 21. századi, köztéren megjelenő műalkotást nem a hagyományos műfajokban definiálják (mint a szobor, vagy a murális alkotások), nem a tér passzív, megtekintésre szánt tereptárgyának tekintik, hanem az adott tér közönségét megszólító, több esetben a közönség részvételével, interaktív módon megvalósuló installációk, alkalmi események – akciók, performanszok – vagy kiadványok formájában.

Résztvevők: Bartha Sándor, Beöthy Balázs, Bik van der Pol (Rotterdam), Bodó Sándor, bp, El-Hassan Róza, Eperjesi Ágnes, Andreas Fogarasi (Wien / Paris), Gyenis Tibor, HINTS Institute for Public Art, Stefan Keller (Zürich), Kis Varsó, Andreja Kuluncic (Zagreb), Németh Ilona (Dunajská Streda), Sugár János, Szabó Péter – Csiki Csaba (Cluj), TNPU (szuperintendáns St. Auby Tamás), Carey Young (London)

A kiállítás időtartama alatt számos kísérőrendezvénnyel találkozhatnak a látogatók, amelyek a kiállítás, illetve a Moszkva tér kapcsán felvetődő témák köré épülnek.

A közönség a megnyitó napjától látogathatja információs pontunkat a Moszkva tér Bisztróban, ahol a kiállítás szóróanyagai és dokumentációja mellett művek is lesznek kiállítva, és ahol a kísérőrendezvények fognak zajlani. Szintén a látogatók tájékozódását segíti az a kiadvány (Pesti Est különszám), amely az egyes projektekről nyújt áttekintést, valamint informál az események időpontjáról és helyszínéről.

A köztéri kiállítás a Ludwig Múzeum Budapest – Kortárs Művészeti Múzeum rendezésében, az Európai Unió által támogatott Kultúra 2000 program keretében, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága támogatásával valósul meg.

Hegyi Dóra

http://www.ludwigmuseum.hu/moszkvater/