Oksági modellek

2022. november 11. – december 23.
MegnyitóOpening: 2022. november 10. 18:00

Kazi Roland (1987, Kiskunhalas) médiaművész 2014-ben végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Média design szakán, a Várfok Galéria művészkörének egyik legfiatalabb tagja.

Sokrétű művészetében az emberi létezés alapkérdéseit vizsgálja, és azokra keresi a választ mozgó installációk, objektek, videók és fotók segítségével.

Az emberiség ösztönös vágya az, hogy megértse a létezését és minél inkább megismerje a körülötte lévő világot. A természeti népek hiedelemvilága, a vallások hitrendszere, a filozófia eszméi vagy a természettudományok elméletei az elmúlt évezredek folyamán számos elképzelést, tételt szültek és vetettek el, miközben maga a művészet is számtalan módon próbálta már formába önteni létünk nagy kérdéseit.

Kazi Rolandot kezdetben szülőföldje hiedelemvilága foglalkoztatta. A helyi közösség babonák által létrehozott saját világát ütköztette a modern kor eszközeivel. Ez a kontraszt a szubjektum és a külvilág között vezette el őt a metafizikai alapfogalmak vizsgálatához. Műveiben olyan témák kerülnek előtérbe, mint a valóságérzékelés, a végtelen, az emlékezés vagy éppen a tér és idő fogalmai.

A mostani tárlaton bemutatásra kerül két olyan műsorozat, melyet a közönség már a Műcsarnokban Az időtlenség terei című egyéni kiállításán láthatott. Ezekben a művekben az emberi érzékelés relativitásával, a különböző nézőpontok egyidejű létezésével kerülhetünk szemtől szembe.

Legújabb művén, az Ütközések című mozgó objektjén és az erről készült fotósorozaton Kazi az ok-okozat viszonyrendszerét és a véletlen kérdését járja körül. Az ütköző karok hatást fejtenek ki egymásra, randomnak tűnő találkozásukból egy rendszerszerű, ritmizált egység születik. Van-e véletlen, létezik-e szabad akarat, vagy már minden eleve eldöntetett? Kazi Roland kiállítása ezeket a filozófiai kérdéseket állítja fókuszba művészet és tudomány metszetében.