Rolling Colors

2021. december 3. – 2022. január 21.
MegnyitóOpening: 2021. december 2. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Rieder Gábor


Bullás József festészetének egyedi hangvétele bátran kísérletező és folyamatosan megújuló alkotói szemléletmódjából fakad, amelyet mesteri szintre fejlesztett festészettechnikai megoldásai tesznek utánozhatatlanná. Színektől vibráló és optikai effektusokkal gazdagított vizuális világa magában hordozza a virtualitás stílusjegyeit, amelyet a tudatosan szerkesztett kompozíciók és precíz struktúrák még tovább fokoznak.


Ennek ellenére munkáiban fontos az anyaggal való közvetlen kapcsolat, ezért is ragaszkodik Bullás a festészet hagyományos technikáihoz, amelyek az anyagi valósághoz kötik képeit. Festményei a végtelen tér egy szeletét örökítik meg, illuzórikus és repetitív geometrikus alakzatai és az egymásra vetülő térbeli síkok egy új, addig még nem látott dimenziót tárnak fel szemlélői előtt.


A galériában látható műveken Bullás folytatja az elmúlt években elkezdett formai kísérleteit. A festmények néhol elmosódott, néhol pedig éles határvonalakkal tűzdelt, sávokkal és csíkokkal tagolt képterét egyik oldalon gömbökből és körmotívumokból felépülő szerkezet, a másik oldalon pedig a kép előterét meghatározó geometrikus elemek bontják meg.


Noha a színekkel való játék és azok szokatlan összhangjára való törekvés mindig is központi elemei voltak Bullás művészetének, jól érzékelhető az a merész vállalás, amellyel legújabb képein ismét tágítja az érzékelés horizontját.