Screen

2022. február 11. – március 10.
MegnyitóOpening: 2022. február 10. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Balázs Kata
Mátrai Erik festőművészként diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2004-ben. Amellett, hogy a festészeti szemlélet meghatározó maradt a művészetében, multimediális alkotóként a videó, a fotográfia és az installáció műfajaiban, hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt aktív. Neve az utóbbi években a luminokinetikával és installációművészettel kapcsolódott össze. A színelméleti problémák, az ábrázoló és téralkotó művészet alapvető sajátosságait érintő kérdések és a művészettörténeti-ikonográfiai hagyománnyal folytatott párbeszéd, az emberi és a transzcendens között létrehozható kapcsolat és a percepció problémái alapvető sajátosságai a műveinek.

A művész legújabb — egyúttal a Liget Galériában rendezett első kiállításának keretében bemutatott Screen című installációja annak a folyamatnak az aktuális állomása, amelyet közvetlenül a 2019-ben a kolozsvári Bázis Galériában létrehozott, majd 2020-ban az aqb pincében rendezett MMM kiállításon bemutatott Moving Wall című installációja indított el. Az egyetlen mozgó fényforrás, illetve köd segítségével létrehozott fénysík térformáló lehetőségeiből indult ki a 2021 nyarán az acb Attachmentben felépített, és címét a térbeli viszonyok modellezésére szolgáló koordinátarendszer tengelyeiről kölcsönző xyz egész termes fényinstalláció is.

A Screen című alkotás összefoglalja az ezekből a művekből levonható tanulságokat, miközben redukálja, egyszerűsíti az alkalmazott apparátust, és sűríti a kiváltott élmény intenzitását. Az irányított fényforrás segítségével létrehozott sík ebben az esetben egy üres, a klasszikus cinemaszkóp arányait használó keretben képződik meg a gomolygó füstből, egyszerre idézve fel az ábrázolt valóság esztétikai dilemmáit Alberti ablakától a hiány és üresség fogalmainak kortárs művészetben betöltött jelentőségéig és metafizikai dimenzióiig. A Screen eszköztelensége erősíti a Mátrai műveiben megszokott meditatív jelleget, a minimális beavatkozással létrehozott látványban való elmélyülés lehetőségét felkínálva.

Balázs Kata