Tömbök – Formák – Alakok

2010. október 1. – 2011. január 12.
MegnyitóOpening: 2010. szeptember 30. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Baán László
Boldi (Szmrecsányi Boldizsár) szobrászművész és Szurcsik József festőművész közös kiállításával a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány újfajta kezdeményezést indít útjára. A kortárs magyar képzőművészet középgenerációjának két meghatározó alakja állítja ki közösen eddigi életműve válogatott darabjait. Munkásságuk, bár markánsan különbözik, mégis számos rokon vonást mutat, így a két művész alkotásai egymással is kölcsönhatásba kerülnek.

Boldi főképpen carrarai márványból készült aktjai, portréi és stilizált természeti formái önmagukban zárt, tökéletesen lecsiszolt, lekerekített megformálásukkal a Brancusi-hagyomány modern folytatói. Direkt faragással, a fölösleg lehántása után, egyenesen a márványból bontja ki figuráit, ahogyan azt az ókori görög szobrászat nagy mesterei is tették. A fehér márvány mellett különböző színű más kövekből faragott, vagy bronzba öntött szobrok teszik változatosabbá az anyagot.

Szurcsik József monumentális, sokszor szürrealisztikus képei szintén az évezredes európai művészeti hagyományban gyökereznek. Az ókori Kelet nagy kultúráinak (egyiptomi, sumér, asszír stb.) merev tartású figuráit idéző, sommásan megfogalmazott alakjai geometrikus építészeti motívumokból bontakoznak ki. Ezek a szimbolikus formák a hatalom emblémáinak is felfoghatók egy olyan korban, amelyet elsősorban a karakter nélküli tömegtársadalom jellemez, s egyben érzékeltetik a jelen kor egyre személytelenebb világát.