„Végülis autonóm”

2022. október 19. – november 19.
MegnyitóOpening: 2022. október 18. 19:00

Számomra a fizikai terek és tárgyak / személyek viszonya a legfontosabb, munkáimban az ezek közti kapcsolatot kutatom. A pszichológiai kötődéselmélet alapján a tárgy-kapcsolati rendszerek mélyebb rétegei vonzanak.

Gyakran használok archív felvételeket, kutatok archívumokban. Doktori kutatásom egy eddig nem rendszerezett archívumra épül, a Fészek Művészklub hagyatékára.

Nem célom műtárgyakat gyártani, termelni, ezért kevés művet hozok létre. Helyspecifikusan szeretek installálni, mert abban hiszek, hogy az adott (mű)tárgy az adott környezettel, atmoszférával szervesülve tudja érvényesen megmutatni magát.

Szeretem felfedezni a vizsgált terek, tárgyak, személyek történeti hátterét, speciális adottságait. Fotó- és videó alapú munkáim, ready made objekteim személyes emlékekre épülnek.

Egy nem kívánt örökség hatására művészeti hitvallásommá vált, hogy a folytonosság mindennek az alapja. A Rose & Berry énmárkámon (korábban LILAEPER) keresztül azt a folyamatot szeretném közkinccsé tenni, amely egyrészt családtörténet, másrészt tágabb perspektívában szemlélve a történelmünk része.

Abban hiszek, hogy személyiségünk gyökere a gyermekkorban keresendő, így művészeti praxisomban a hátrahagyott múlt, a megélt jelen és a bizonytalan jövő összekapcsolásával foglalkozom.